skip to Main Content

Op zoek naar bemiddelaar om impasse Cao UMC te doorbreken

UMC

De partijen die aan tafel zitten bij de Cao UMC willen op zoek naar een bemiddelaar die de impasse bij de vastgelopen onderhandelingen voor een nieuwe cao kan doorbreken. Dat hebben de vijf werknemersorganisaties (FBZ, FNV, NU’91, LAD en CNV) afgesproken met werkgeversorganisatie NFU. Ze hopen dat nog voor de zomer een cao-akkoord kan worden bereikt.

In maart schortte de NFU de onderhandelingen voor een nieuwe Cao UMC na zes overlegrondes op, omdat de werkgeversorganisatie geen financiële ruimte zag voor een generieke structurele salarisverhoging. De NFU gaf aan eerst de verkiezingen en het SER-advies over werken in de zorg te willen afwachten voordat ze verder wil praten over een nieuwe cao.

Intussen is de werkdruk in umc’s echter onverminderd hoog en ziet het er niet naar uit dat er binnen enkele weken een nieuw kabinet is. Omdat FBZ en de andere werknemersorganisaties vinden dat zorgmedewerkers, juist in deze tijden, niet langer ‘stil’ kunnen blijven staan in hun arbeidsvoorwaarden, hebben ze de NFU nadrukkelijk verzocht de onderhandelingen snel te hervatten. De NFU heeft aan dat verzoek gehoor gegeven. Op 20 mei gingen de partijen weer met elkaar in gesprek, maar helaas bleef de NFU vasthouden aan haar standpunt dat er geen financiële ruimte is voor een structurele salarisverhoging. De werknemersorganisaties hebben daarop voorgesteld een bemiddelaar aan te stellen. Daar is de NFU akkoord mee gegaan. Samen onderzoeken de cao-partijen nu wie het bemiddelingstraject zou kunnen leiden. De wens is om nog voor de zomer tot een nieuwe cao te komen.

×Close search
Zoeken