skip to Main Content

Heeft u uw verenigingscontributie al teruggevorderd?

De contributie die u als lid betaalt voor het lidmaatschap van uw vereniging (mits die federatiepartner is van FBZ), heeft de status van vakbondscontributie. Als u in aanmerking wilt komen voor teruggave van de contributie van uw vereniging over dit jaar, dan moet u dit zelf bij uw werkgever kenbaar maken. Het levert u in elk geval flink voordeel op. U kunt uw verzoek nog tot half november bij uw werkgever indienen. Eerder kan natuurlijk ook.

Voor veel cao’s geldt dat de contributie verrekend mag worden met de werkgever, bijvoorbeeld via het brutoloon. In de werkkostenregeling staat welke vergoedingen werkgevers onbelast aan hun medewerkers mogen verstrekken. De teruggave door de werkgever van de contributie is onderdeel van de invulling van de vrije ruimte van de werkkostenregeling.

Meer weten?

Bekijk ons overzicht wat in onze cao’s over teruggave staat. Of zie de FAQ Contributievragen met antwoorden op veelgestelde vragen. Bijvoorbeeld hoe u dit terug kunt vragen bij uw werkgever en hoe het zit met de verrekening via uw salaris.

×Close search
Zoeken