skip to Main Content

Bedrijfscommissies van de SER bieden hulp bij medezeggenschap

De door de Sociaal-Economische Raad (SER) ingestelde bedrijfscommissies bemiddelen in geval van conflicten rondom medezeggenschap. Ook geven ze voorlichting over medezeggenschap, onder meer via een (online) vraagbaak.

Er zijn twee bedrijfscommissies. Bedrijfscommissies Markt I is voor ondernemingen in commerciële sectoren, bedrijfscommissie Markt II is voor ondernemingen in de sectoren zorg en welzijn. Wat deden de commissies in 2017? Het jaarverslag bevat een overzicht van de werkzaamheden van beide bedrijfscommissies in 2017.

14 bemiddelingsverzoeken en 277 vragen

Een belangrijke taak van de bedrijfscommissies is het bemiddelen bij geschillen tussen onder meer ondernemingsraden en ondernemers. In deze periode zijn veertien verzoeken om bemiddeling ontvangen. Een andere belangrijke taak is het geven van voorlichting over medezeggenschap. In dat verband voeren de bedrijfscommissies onder meer een digitale vraagbaak uit. In 2017 zijn er 277 vragen over medezeggenschap aan de vraagbaak voorgelegd. Het jaarverslag bevat enkele voorbeelden van gestelde vragen.

Bekijk het online jaarverslag.

×Close search
Zoeken