skip to Main Content

Coronarichtlijnen voor medewerkers in de ggz

GGZ

De cao-partijen van de Cao GGZ hebben overeenstemming bereikt over een schema voor persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM). Het schema laat in één oogopslag zien hoe medewerkers in de ggz moeten handelen bij coronasymptomen.

De werknemersorganisaties die aan tafel zitten bij de Cao GGZ, waaronder FBZ, wilden graag duidelijk vastleggen hoe de RIVM-coronarichtlijnen in de ggz moeten worden toegepast. Op ons aandringen zijn de RIVM-richtlijnen daarom samen met de Nederlandse ggz (voorheen: GGZ Nederland) vertaald naar twee duidelijke overzichten: één overzicht geeft weer hoe medewerkers moeten handelen als zij, of een van hun huisgenoten, COVID-klachten hebben; het andere overzicht geeft de richtlijnen weer bij het verlenen van ambulante zorg aan patiënten die thuis wonen/verblijven.

De cao-partijen hopen er met deze overzichten aan bij te dragen dat er meer duidelijkheid is voor medewerkers in de ggz, zodat ze het vertrouwen voelen om vanuit hun professionele autonomie te handelen conform de richtlijnen.

×Close search
Zoeken