skip to Main Content

Achterban AC/FBZ brengt stem uit over onderhandelaarsakkoord Cao Nederlandse Universiteiten 2020

Nederlandse Universiteiten

De achterbanraadpleging is van start over het onderhandelaarsakkoord dat AC/FBZ en de andere bonden 11 mei 2020 met werkgeversvereniging VSNU bereikten voor een nieuwe Cao Nederlandse Universiteiten voor 2020.

Bij AC/FBZ zijn 10 verenigingen met leden onder deze cao. Tot uiterlijk 29 mei kunnen de leden naar de verenigingen reageren of ze instemmen met het onderhandelaarsakkoord. Begin juni zal de uitslag bekend zijn.

Hoofdlijnen

De nieuwe cao heeft een looptijd van een jaar, van 1 januari 2020 tot 1 januari 2021. Daarnaast zijn de volgende afspraken gemaakt.

  • Op 1 juni 2020 worden de salarissen structureel met 3,0% verhoogd van universitaire werknemers met een dienstverband bij een Nederlandse Universiteit.
  • Daarnaast ontvangen medewerkers die op 1 juni 2020 een dienstverband bij een universiteit hebben een eenmalige uitkering van 750 euro bruto (naar rato van het dienstverband).
  • Eenmalig wordt 0,45% van de loonruimte gereserveerd voor de incidentele financiering van knelpunten naar aanleiding van kosten gemaakt door COVID-19 problemen in relatie tot de arbeidsvoorwaarden van medewerkers. Daarbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan verlenging van tijdelijke contracten van onderzoekers, promovendi, docenten en van OBP dat hen daarbij ondersteunt.
  • Het vitaliteitspact wordt verlengd tot en met december 2021.
  • Bij alle universiteiten wordt een ombudsfunctie ingericht in het kader van sociale veiligheid.

Bekijk alle afspraken in het onderhandelaarsakkoord.
Er is ook een Engelse versie.

×Close search
Zoeken