skip to Main Content

Zorgbenchmark 2019: financiële schets zorgsectoren

De benchmark zorgrating 2019 schetst op basis van financiële analyse van 900 zorginstellingen een beeld van de financiële ontwikkelingen in de sector. De rating maakt onderscheid in vier deelsectoren: ggz, gehandicaptenzorg, vvt en ziekenhuizen. De belangrijkste conclusies.

Financiële verbetering vvt voor tweede jaar op rij

De vvt wordt gekenmerkt door het relatief grote aantal zorginstellingen en een beperkte omzet per instelling. De vvt heeft zich financieel weten te verbeteren ten opzichte van een jaar eerder. Nagenoeg alle financiële ratio’s laten een verbetering zien. De solvabiliteit van de sector is gestegen tot boven de 40 procent en het resultaat ligt nu twee jaar achter elkaar boven de 2 procent. Dit ondanks het feit dat het ziekteverzuim weer verder is gestegen tot 6,7 procent. Ook met een personeelsverloop van 14,4 procent voert de vvt samen met de ggz de lijst aan. De negatieve trend die rond het personeel waarneembaar is, lijkt vooralsnog niet tot uiting te komen in de patiënttevredenheidsscore. Deze is met een lichte stijging naar 8,1 – samen met de ziekenhuizen – de hoogste van alle sectoren.

Gehandicaptenzorg: financieel meest gezonde deelsector

De gehandicaptenzorg kent de beste financiële uitgangspositie. De solvabiliteit van de sector ligt op 45 procent en het resultaat laat al jaren een stabiel verloop zien van boven de 2 procent. Er zijn wel financiële aspecten die aandacht vergen omdat ze voor toekomstige financiële druk kunnen zorgen. Het stijgende ziekteverzuim (van 5,9 naar 6,5 procent) en het toegenomen aandeel van personeel niet in loondienst (van 5,0 naar 5,9 procent) vormen voor de toekomst mogelijk een risico. Vooralsnog lijkt de gehandicaptenzorg hier geen directe financiële consequenties van te ondervinden.

Geestelijke gezondheidszorg: blijft financieel zorgelijk

De ggz is al een aantal jaren financieel erg fragiel. De kredietwaardigheid ten opzichte van de andere deelsectoren ligt aanzienlijk lager en de kredietwaardigheid is ook dit jaar relatief verder afgenomen. Hoewel het personeelsverloop van boven de 14 procent blijvend hoog is, is er ook een aantal positieve ontwikkelingen te zien. Het ziekteverzuim ligt onder de 6 procent en het aandeel personeel niet in loondienst is ten opzichte van een jaar eerder afgenomen.

Ziekenhuiszorg: hoge patiënttevredenheid en laag ziekteverzuim

De ziekenhuiszorg kenmerkt zich door een relatief beperkte spreiding en weinig instellingen die relatief groot van omvang zijn. Circa 15 procent van de instellingen vergt financieel aandacht. Samen met de vvt kent de sector een relatief hoge patiënttevredenheid (8,1) en samen met de ggz het laagste ziekteverzuim (5,2%).

Lees het volledige (zeer technisch) bericht op www.cmweb.nl
Of download het volledige rapport.

×Close search
Zoeken