skip to Main Content

Brochures arbeidsongeschiktheid vernieuwd voor umc-werknemers

UMC

De cao-partijen die aan tafel zitten bij de Cao UMC, hebben de twee brochures over (de gevolgen van) arbeidsongeschiktheid vernieuwd en aangepast aan de huidige wet- en regelgeving. De ene brochure zoomt in op wat er allemaal op werknemers afkomt als ze arbeidsongeschikt raken; de andere gaat over de inkomensgevolgen.

Als je arbeidsongeschikt raakt, komt er veel op je af: kan je weer aan het werk in je eigen functie? En zo nee, wat dan? Wie kunnen je ondersteunen? En wat zijn de gevolgen voor je inkomen? De cao-partijen van de Cao UMC vinden het belangrijk dat werknemers in umc’s daar duidelijkheid over hebben. Er zijn daarom twee brochures gemaakt:

Beide brochures zijn volledig geactualiseerd.

×Close search
Zoeken