skip to Main Content

Oproep vakbonden en werkgevers: investeer in de arbeidsmarkt zorg

Arbeidsmarkt

Op 5 juli hebben vakbonden (waaronder FBZ) en werkgeversorganisaties gezamenlijk een pamflet aangeboden aan de voorzitter van de vaste commissie voor VWS, Bart Smals (VVD), waarin ze politiek Den Haag vragen te investeren in zorgprofessionals. Op 6 juli debatteert de commissie over het arbeidsmarktbeleid in de zorg.

Noodklok

Werkgevers- en werknemersorganisaties uit de zorg luiden in het pamflet ‘Zorg voor onze toekomst: investeer in de arbeidsmarkt zorg’ namens alle zorgprofessionals de noodklok. Zorgprofessionals staan te allen tijde klaar om het verschil te maken voor patiënten en cliënten, maar het water staat hen aan de lippen. De sector kampt met een groot personeelstekort. Uit het prognosemodel zorg en welzijn blijkt dat het personeelstekort toeneemt van 49 duizend in 2022 tot circa 117 duizend in 2030. Bovendien is sprake van een ernstig verloop van medewerkers. Toch ligt de beloning voor de middengroepen in de zorg nog steeds onder het marktniveau. Dat is een probleem van nationaal belang, want de zorg moet aantrekkelijk zijn en blijven voor nieuw personeel.

Toekomstbestendige zorg garanderen

In een brief van 21 juni aan de leden van de vaste commissie voor VWS hebben de vakbonden en werkgeversorganisaties hier aandacht voor gevraagd en is een dringende oproep gedaan “om extra ruimte vrij te maken in de Rijksbegroting, zodat we op korte termijn de noodzakelijke inhaalslag kunnen maken met de beloning voor zorgmedewerkers”. Daarnaast vragen ze om werk te maken van de adviezen uit het SER-rapport ‘Aan de slag voor de zorg’, waarin onder andere wordt aangegeven dat het zorgsysteem moet zijn gebaseerd op vertrouwen en professionele autonomie, zodat er minder regeldruk is.

De stukken voor Prinsjesdag 2022 worden nu geschreven. Dit is hét moment om structurele verbeteringen te realiseren. In de petitie dringen de werkgevers- en werknemersorganisaties erop aan om extra ruimte vrij te maken in de Rijksbegroting zodat er snel een noodzakelijke inhaalslag gemaakt kan worden met de beloning voor zorgmedewerkers.

Bekijk ook:

×Close search
Zoeken