skip to Main Content

Ledenvoordeel

Via het lidmaatschap van uw beroepsvereniging kunt u automatisch rekenen op onze inzet om uw positie als professional te versterken. Bovendien geniet u van de voordelen van vakbondsactiviteiten. Wij maken ons sterk voor:

  • structurele scholings- en opleidingsmogelijkheden
  • gezond en veilig werken in elke levensfase
  • uitbreiding vergoeding (kwaliteits)registers
  • verbetering arbeidspositie professionals in opleiding
  • zekerheid over arbeidsvoorwaardelijke vragen

Uw werknemersbelangen

We vertegenwoordigen dag in dag uit de collectieve werknemersbelangen van hoogopgeleide zorgprofessionals. Aan cao-tafels en bij het overleg met werkgevers van instellingen overal in het land. We zijn een stevige en groeiende cao-partij waar niemand om heen kan. We oefenen landelijke invloed uit op het pensioen, ondersteunen u bij kwesties rondom functiewaardering en stimuleren een evenwichtige arbeidsmarkt via de arbeidsmarktfondsen.

Arbeidsrechtelijke vragen?

FBZ en haar federatiepartners staan klaar voor leden met arbeidsrechtelijke vragen of kwesties. Tal van verenigingen bieden FBZ Rechtshulp aan, onze individuele ledenservice. Exclusief voor leden van (beroeps)verenigingen en zonder winstoogmerk. Onze juridische experts kennen uw arbeidsvoorwaarden en rechten als geen ander. Zij ondersteunen, adviseren en begeleiden bij arbeidsrechtelijke vragen en kwesties. Direct hulp nodig? Geen probleem. Wij kunnen snel aan de slag. Lees meer over FBZ Rechtshulp.

Uw stem telt

  • De inzet voor een nieuwe cao gebeurt in nauwe samenspraak met onze achterban. Tijdens het cao-proces houden wij u op de hoogte. U kunt ook meedenken en invloed uitoefenen in de cao-klankbordgroep. Nadat FBZ een akkoord heeft gesloten voor een nieuwe cao, legt uw vereniging de bereikte resultaten aan u voor. Dan is het aan u om aan te geven of u het wel of niet eens bent met de gemaakte afspraken.
  • Heldere afspraken over zekerheid van werk of inkomen heeft hoge prioriteit. De impact van een reorganisatie bij een werkgever kan immers groot zijn. Speerpunten zijn geen gedwongen ontslagen, behoud van salaris bij plaatsing in een lager ingeschaalde passende functie, een reële mobiliteitstermijn en begeleiding van werk naar werk. U heeft inspraak over een akkoord bij een sociaal plan of andere regelingen met uw werkgever (zoals generatieregeling).

Invloed OR

U weet als geen ander wat belangrijk is voor de werkvloer en wat nodig is om goede zorg te bieden. Bij OR-verkiezingen kunt u zich namens FBZ kandidaat stellen. Zodat er niet over, maar mét u wordt beslist. Als OR-lid kunt u rekenen op onze ondersteuning. Mail naar or@fbz.nl voor meer informatie.

Financiële extra’s

  • De contributie van uw vereniging heeft de status van vakbondscontributie. Werknemers kunnen rechten ontlenen aan wat daarover in hun cao staat. Weten hoe u uw contributie terugvraagt? Zie de FAQ Contributie.
  • Werkgevers en werknemers bieden samen speciale zorgverzekeringen aan om actief bij te dragen aan gezonde en duurzaam inzetbare werknemers. Zo is er de IZZ-zorgverzekering of de UMC Zorgverzekering.
×Close search
Zoeken