skip to Main Content

Ledenvoordeel

Via het lidmaatschap van jouw beroepsvereniging kun je automatisch rekenen op onze inzet om je positie als professional te versterken. Bovendien geniet je van de voordelen van vakbondsactiviteiten. Wij maken ons sterk voor:

 • structurele scholings- en opleidingsmogelijkheden
 • gezond en veilig werken in elke levensfase
 • uitbreiding vergoeding (kwaliteits)registers
 • verbetering arbeidspositie professionals in opleiding
 • zekerheid over arbeidsvoorwaardelijke vragen
 • een goed pensioen en een zorgvuldige overgang naar
  het nieuwe pensioenstelsel

Jouw werknemersbelangen

We vertegenwoordigen dag in dag uit de collectieve werknemersbelangen van hoogopgeleide zorgprofessionals. Aan cao-tafels en bij het overleg met werkgevers van instellingen overal in het land. We zijn een stevige en groeiende cao-partij waar niemand om heen kan. We oefenen landelijke invloed uit op het pensioen, ondersteunen je bij kwesties rondom functiewaardering en stimuleren een evenwichtige arbeidsmarkt via de arbeidsmarktfondsen.

Arbeidsrechtelijke vragen?

FBZ en haar federatiepartners staan klaar voor leden met arbeidsrechtelijke vragen of kwesties. Tal van verenigingen bieden FBZ Rechtshulp aan, onze individuele ledenservice. Exclusief voor leden van beroepsverenigingen en zonder winstoogmerk. Onze juridische experts kennen jouw arbeidsvoorwaarden en rechten als geen ander. Zij ondersteunen, adviseren en begeleiden bij arbeidsrechtelijke vragen en kwesties. Direct hulp nodig? Geen probleem. Wij kunnen snel aan de slag. Lees meer over FBZ Rechtshulp.

Jouw stem telt

 • De inzet voor een nieuwe cao gebeurt in nauwe samenspraak met onze achterban. Tijdens het cao-proces houden wij je op de hoogte. Je kunt ook meedenken en invloed uitoefenen in de cao-klankbordgroep. Nadat FBZ een akkoord heeft gesloten voor een nieuwe cao, legt jouw vereniging de bereikte resultaten aan je voor. Dan is het aan jou om aan te geven of je het wel of niet eens bent met de gemaakte afspraken.
 • Heldere afspraken over zekerheid van werk of inkomen heeft hoge prioriteit. De impact van een reorganisatie bij een werkgever kan immers groot zijn. Speerpunten zijn geen gedwongen ontslagen, behoud van salaris bij plaatsing in een lager ingeschaalde passende functie, een reële mobiliteitstermijn en begeleiding van werk naar werk. Je hebt inspraak over een akkoord bij een sociaal plan of andere regelingen met je werkgever (zoals generatieregeling).

Invloed OR

Jij weet als geen ander wat belangrijk is voor de werkvloer en wat nodig is om goede zorg te bieden. Bij OR-verkiezingen kun je je namens FBZ kandidaat stellen. Zodat er niet over, maar mét jou wordt beslist. Als OR-lid kun je rekenen op onze ondersteuning. Mail naar or@fbz.nl voor meer informatie.

Financiële extra’s

 • De contributie van jouw vereniging heeft de status van vakbondscontributie. Werknemers kunnen rechten ontlenen aan wat daarover in hun cao staat. Weten hoe je je contributie terugvraagt? Zie de FAQ Contributie.
 • Werkgevers en werknemers bieden samen speciale zorgverzekeringen aan om actief bij te dragen aan gezonde en duurzaam inzetbare werknemers. Zo is er de IZZ-zorgverzekering of de UMC Zorgverzekering.
×Close search
Zoeken