skip to Main Content

Nieuwe tekst Cao Gehandicaptenzorg gepubliceerd

Gehandicaptenzorg

De tekst voor de Cao Gehandicaptenzorg 2019-2021 is vastgesteld en nu te downloaden op de website van FBZ. Deze tekst wordt nog opgemaakt in een cao-boekje (pdf) en verwerkt in de apps en online versie. 

De nieuwe cao heeft een looptijd van 2,5 jaar, gaat met terugwerkende kracht in per 1 april 2019 en loopt tot 1 oktober 2021. Werknemers krijgen in 2020 een structurele loonsverhoging van 3,4% en in 2021 van 3,15%. Vanaf december 2019 wordt de eindejaarsuitkering verhoogd met 1,28%, waarmee het structureel een volledige dertiende maand wordt. Gedurende de looptijd van de cao volgt verder een serie eenmalige uitkeringen van ruim 4 procent.

Nieuw is verder dat werkgevers die van hun werknemers verwachten dat zij zich inschrijven in een kwaliteitsregister van een partner binnen de werknemersfederatie FBZ, de (her)registratiekosten vergoeden. Ook wordt expliciet in de cao opgenomen dat organisaties in hun scholingsplan ruimte moeten reserveren voor scholingskosten die voortvloeien uit (kwaliteits)registraties. De cao bevat verder een pleidooi voor het vastleggen van de invloed van zorgprofessionals op het zorginhoudelijk beleid van een organisatie. Hiertoe worden de professioneel statuten van de beroepsverenigingen beschikbaar gesteld via de cao-app.

Lees alles over de nieuwe cao op de pagina Cao Gehandicaptenzorg.

Download de Cao Gehandicaptenzorg 2019-2021

×Close search
Zoeken