skip to Main Content

FBZ behartigt ook de werknemersbelangen van klinisch informatici

Arbeidsmarkt

Omdat onze federatiepartner VVBZ binnenkort uitbreidt met de Nederlandse Vereniging voor Klinische Informatica (NVKI) genieten ook de leden van de NVKI vanaf januari de voordelen van aansluiting bij FBZ.

Klinisch informatici zijn onder meer werkzaam in de algemene ziekenhuizen en de academische ziekenhuizen, maar ook in de jeugdzorg, VVT en gehandicaptenzorg. Dit versterkt dan ook de slagkracht van FBZ aan de verschillende cao-tafels. Anderzijds zorgt aansluiting bij FBZ voor een betere positionering van klinisch informatici binnen de gezondheidszorg.

Over de NVKI

De NVKI is in 2015 opgericht. Klinische Informatica betreft een relatief nieuw vakgebied dat volop in ontwikkeling is. Klinisch informatici houden zich bezig met vraagstukken die te maken hebben met technologische innovaties in de zorg. Bijvoorbeeld: kan de zorg wel mee in het hoge technologische verwachtingspatroon van patiënten/cliënten? Of: Hoe kan geregistreerde informatie hergebruikt worden, rekening houdend met privacy en veiligheid? Maar ook: hoe kan voorkomen worden dat alle innovaties blind nagejaagd worden en de zorg te afhankelijk wordt van deze technologie?

Kijk voor meer info over dit vakgebied op www.nvki.nl

×Close search
Zoeken