skip to Main Content

Herverzekering derde WW-jaar voor de hele VVT een feit

VVT

Onlangs heeft SZW de regeling voor herverzekering van het derde WW-jaar algemeen verbindend verklaard, waarmee deze afspraak op de hele sector VVT van toepassing is. Dit betekent dat alle werknemers een deel inleveren van de 4% salarisverhoging die ze in oktober kregen. De werkgever houdt om te beginnen 0,3% premie in, en komende jaren loopt dit percentage verder op. Omdat de herverzekering van het derde WW-jaar niet bijdraagt aan een aantrekkelijke arbeidsmarkt roepen NU’91 en FBZ hun achterban in de VVT op om hun ongenoegen te uiten.

FBZ en NU’91 hebben steeds aangegeven tegen de afspraak voor herverzekering van het derde WW-jaar te zijn (zie onze eerdere berichtgeving). De afspraken over deze herverzekering tussen ActiZ, Zorgthuisnl, FNV en CNV hebben we dan ook niet ondertekend. Verder hebben we bij SZW bedenkingen tegen de algemeen verbindend verklaring ingediend. Deze zijn echter niet gehonoreerd, evenals de aangevraagde dispensatie.

Joyce Kuijpers en Lilian de Groot, onderhandelaars FBZ. “Dit is echt enorm balen. Het voelt onrechtvaardig. We hebben de andere partijen steeds aangegeven waarom we deze regeling onzinnig vinden. We kunnen het vanuit werknemersoogpunt maar ook juridisch niet begrijpen dat andere partijen oude afspraken uit een sociaal akkoord van 2013 hebben doorgedrukt, terwijl we ondertussen in een andere wereld leven. Standpunt van FBZ is dat herverzekering van het derde WW-jaar alleen aan de orde kan zijn als de werkgever de premie betaalt.”

Rolf de Wilde, onderhandelaar NU’91. “Waarom iets verzekeren waarvan het risico minimaal is? De kans dat een zorgprofessional langdurig werkeloos blijft, is verwaarloosbaar. Er is volop werkgelegenheid in de sector. Onacceptabel dat er van bovenaf bepaald wordt wat goed is voor verpleegkundigen en verzorgenden. Dat is helemaal niet nodig, dat kunnen ze prima zelf.”

Uit uw ongenoegen!

De kans dat u ooit van deze regeling gebruik zal maken is uiterst gering. Werkt u in de VVT, en vindt u dit ook geen goede zaak, gebruik dan de voorbeeldbrief (zie hieronder) van NU’91 en FBZ om uw ongerief bij uw werkgever kenbaar te maken.

Wilt u meer weten, bijvoorbeeld over waar deze regeling vandaan komt, en hoe hoog de premie is die u de komende jaren gaat betalen, bekijk dan onze FAQ.

Voorbeeldbrief voor werknemers

Geachte werkgever,

Tot mijn grote verbazing heb ik vernomen dat u binnenkort zonder overleg en zonder mijn instemming 0,3% van mijn salaris afdraagt aan stichting PAWW voor herverzekering van het 3e WW-jaar. Ik acht de kans uiterst minimaal dat ik hiervan gebruik zal maken èn voldoe aan alle voorwaarden. Ik ben zeer ontstemd dat de recente salarisverhoging van 4% geen 4% blijkt te zijn.

Om deze regeling heb ik niet gevraagd, maar ik moet er de komende jaren wel steeds meer voor betalen. Daarom wil ik mijn ongenoegen uitspreken en bezwaar maken tegen het inhouden van deze premie op mijn salaris. Dit geld kan beter anders besteed worden in het kader van goed werkgeverschap en een aantrekkelijke arbeidsmarkt voor mij en mijn collega’s.

Met vriendelijke groet,

[naam, functie]

×Close search
Zoeken