skip to Main Content

Onderhandelingsresultaat voor verlenging en extra salarisverhoging Cao Gehandicaptenzorg

Gehandicaptenzorg

FBZ en de andere vakbonden hebben op 27 juni alsnog een onderhandelingsresultaat bereikt met de werkgeversorganisaties over het verlengen van de Cao Gehandicaptenzorg in combinatie met een extra tussentijdse salarisverhoging en een aantal aanvullende afspraken, zoals een verhoging van de reiskostenvergoeding en ORT. FBZ is blij dat het is gelukt tot een resultaat te komen waarmee alle zorgprofessionals in de gehandicaptenzorg erop vooruitgaan.

De vakbonden verzochten VGN begin dit jaar of werknemers, met het oog op de hoge inflatie, in 2023 een extra loonsverhoging konden krijgen bovenop de afspraken in de lopende cao (3,2% per 1 mei 2023). Er vonden meerdere overleggen plaats, maar helaas leidde dat niet tot overeenstemming. Uiteindelijk deed VGN op 30 mei een salarisvoorstel. Dat voorstel bevatte twee extra salarisverhogingen en twee eenmalige uitkeringen. Als niet alle cao-partijen konden instemmen met dit uitgebrachte voorstel, zou VGN echter nog wijzigingen kunnen aanbrengen. Bijvoorbeeld door de structurele loonsverhoging op te splitsen in een deel nominale verhoging (voor iedereen gelijk) plus een lager percentage.

Opnieuw om de tafel

FBZ legde dit voorstel, net als de andere cao-partijen, voor aan haar achterban via een ledenraadpleging. De leden van de FBZ-beroepsverenigingen gaven een duidelijk signaal af: met het salarisvoorstel kon een ruime meerderheid instemmen, maar met het tweede scenario (wijzigingen aanbrengen) niet: dat is te onzeker en biedt te weinig garanties voor koopkrachtverbetering.
Met die boodschap ging FBZ op 27 juni terug naar de onderhandelingstafel. Ook de andere bonden hadden bepaalde wensen, waarna werd besloten om te onderhandelen over het salarisvoorstel in combinatie met een aantal inhoudelijke afspraken waar alle partijen zich in kunnen vinden. Uiteindelijk heeft dat geleid tot een onderhandelingsresultaat met de volgende afspraken:

  • De looptijd van de cao wordt met elf maanden verlengd tot en met 31 december 2024.
  • Per 1 september 2023 krijgen werknemers een extra salarisverhoging van 3% met een bodem van 80 euro.
  • Per 1 december 2023 krijgen werknemers nog eens een extra salarisverhoging van 3% met een bodem van 80 euro.
  • Per 1 juni 2024 volgt een extra salarisverhoging van 2% met een bodem van 55 euro.
  • Per 1 december 2024 volgt tot slot nog eens een extra salarisverhoging van 2% met een bodem van 55 euro.
  • De reiskostenvergoeding voor woon-werkverkeer gaat per 1 januari 2024 omhoog van 8 naar 16 cent per kilometer.
  • De maximum salarisschaal die nu geldt voor de Onregelmatigheidstoeslag (ORT) wordt losgelaten; de ORT wordt per 1 januari 2024 verhoogd naar het feitelijke salaris.

Reactie FBZ

FBZ-onderhandelaar Maaike Langerak is blij dat het is gelukt om alsnog tot een resultaat te komen. “In het aanvankelijke salarisvoorstel ging de eerste salarisverhoging (6%) dit jaar pas in december in, en de eerste salarisverhoging in 2024 (4%) pas in november van dat jaar. Ik ben blij dat het is gelukt die ingangsdata naar voren te halen. Zo krijgen werknemers de eerste helft van de 6% van dit jaar al in september, zodat ze al eerder tegemoet worden gekomen in de hoge inflatie. Daarnaast zijn we blij met de verhoging van de reiskostenvergoeding en de ORT. Er ligt een onderhandelingsresultaat waar alle werknemers in de gehandicaptenzorg wat aan hebben.”

Het FBZ-bestuur buigt zich nu eerst over het resultaat, waarna opnieuw een ledenraadpleging volgt onder de achterban van FBZ.

Bekijk de integrale tekst van het onderhandelingsresultaat.

×Close search
Zoeken