skip to Main Content

Adempauze voor onderhandelingen Cao Kraamzorg

Kraamzorg

De cao onderhandelingen voor een nieuwe Cao Kraamzorg verlopen moeizaam. Tijdens de laatste onderhandelingsronde zijn de eerdere voorstellen van BO Geboortezorg nogmaals besproken. FBZ heeft wederom aangegeven dat er niet aan de reiskosten getornd kan en mag worden. Omdat het niet mogelijk lijkt om deze impasse te doorbreken is besloten om een adempauze in te lassen. 

Partijen hebben afgesproken om in juni verder te onderhandelen. De werkgevers gaan nadenken over een voorstel  dat wel op draagvlak kan rekenen bij de bonden. Alle partijen zijn het er over eens dat een goede cao noodzakelijk is voor de sector. Echter zijn er nog een aantal harde noten te kraken om tot die goede cao te komen. Voorlopig blijft de Cao Kraamzorg 2018-2019 nog gewoon van toepassing.

Lees meer over de Cao Kraamzorg.

×Close search
Zoeken