skip to Main Content

Tekst nieuwe Cao Jeugdzorg beschikbaar

Jeugdzorg

De tekst voor de nieuwe Cao Jeugdzorg is beschikbaar. In de tekst zijn alle afspraken uit het onderhandelaarsakkoord verwerkt. De cao-tekst bevat bovendien de nieuwe salaristabellen. De Cao Jeugdzorg loopt van 1 april 2019 tot en met 31 december 2020.

Eind september werd een akkoord bereikt over een nieuwe Cao Jeugdzorg. Hierin zijn met name afspraken gemaakt om het salaris van alle werknemers in deze sector te verbeteren. Het eerste resultaat zien de werknemers in deze maand op hun loonstrookje (eenmalige uitkering van 800 euro). Dit wordt gevolgd door een structurele salarisverhoging van 4% in januari 2020. In juni 2020 is er een eenmalige uitkering 200 euro.

Een aantal inhoudelijke punten vanuit de gezamenlijke inzet van de werknemersorganisaties worden komende tijd uitgewerkt aan de arbeidstafel jeugdzorg. Denk bijvoorbeeld aan afspraken over vermindering van werkdruk, werkplezier en instroom, behoud en vakmanschap van werknemers.

×Close search
Zoeken