skip to Main Content

Onderhandelingen voor betere Cao UMC blijven uitdagend

UMC

In de derde overlegronde voor een nieuwe Cao UMC bleef het zicht op verbeterde arbeidsvoorwaarden beperkt. Gezien de hoge werkdruk en inspanningen die dagelijks van zorgprofessionals worden gevraagd, heeft FBZ nogmaals benadrukt dat betere arbeidsvoorwaarden essentieel zijn in de nieuwe cao.

De vakbonden, waaronder FBZ, zaten op 3 november voor de derde keer om de tafel met de NFU. Net zoals tijdens de eerste twee onderhandelingsronden bleven de gesprekken grotendeels verkennend van aard. De cao-partijen bespraken belangrijke onderwerpen, zoals de arbeidsduur van aios, roosters en werktijden. Daarnaast kwamen ook de bereikbaarheids- en aanwezigheidsdiensten ter sprake en stond het generatie- en vitaliteitsbeleid opnieuw op de agenda.

Het volgende overleg vindt plaats op 13 november. Tijdens dat overleg zullen we inhoudelijke voorstellen verder onderzoeken. De NFU heeft aangekondigd op 17 november met een eerste geïntegreerd bod te willen komen. Dan zal duidelijk worden wat de verdere knelpunten en overeenkomsten zijn tussen FBZ/de andere bonden en de NFU.

×Close search
Zoeken