skip to Main Content

Nieuwe brancherapportages en infographics arbeidsmarkt

Arbeidsmarkt

Voor iedere branche binnen de sector zorg en welzijn heeft het onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn (AZW) een brancherapportage en infographic uitgebracht.  

De infographics geven de stand van zaken overzichtelijk weer in een specifieke branche op de thema’s arbeidsmarkt, werkdruk, agressie, verzuim, en technologie en domotica. Het presenteert de highlights per thema. Bij het thema ‘arbeidsmarkt’ blijkt uit de onderzoeken bijvoorbeeld dat sprake is van een kwalitatieve mismatch. In de infographics is te zien waardoor dat komt, hoeveel werknemers zijn vertrokken of overwegen te vertrekken, en wat zij daarvoor als redenen noemen.

Rapportages

Door de rapportages van de zogeheten ‘veldarena’s’ ontstaat een goed beeld van hoe werkenden in een specifieke branche aankijken tegen ontwikkelingen op de arbeidsmarkt.  Tijdens de veldarena gingen werkgevers, en werknemers van een branche met de onderzoekers én met elkaar in gesprek over bovenstaande thema’s. Daarna is verdieping aangebracht via meerdere e-mail- en telefoonrondes. Benieuwd naar de ontwikkelingen in uw branche? Bekijk de infographics en de rapportages in de publicatiedatabase.

Over AZW

In het onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn werken arbeidsmarktfondsen en het ministerie van VWS samen om partijen in de sectoren betrouwbare informatie te bieden. Partijen kunnen zo hun verantwoordelijkheid nemen om beleid te ontwikkelen die rekening houdt met ontwikkelingen en knelpunten op de arbeidsmarkt.

 

×Close search
Zoeken