skip to Main Content

Verzuimpercentage in VVT sector daalt in 2023, maar duur ziekteverzuim neemt toe

Het ziekteverzuim onder zorgprofessionals in de VVT-sector is in vergelijking met het voorgaande jaar gedaald, waarbij het verzuimpercentage in 2023 afnam van 9,54% naar 8,95%. De meldingsfrequentie van ziekmeldingen per medewerker per jaar is eveneens gedaald van 1,50% naar 1,27%, wat lager is dan het voorgaande jaar. 

Ondanks deze dalingen blijft het verzuimpercentage nog steeds hoger dan in 2021. Bovendien neemt de duur van het ziekteverzuim toe.

Zorgprofessionals zijn langer ziek

VVT-medewerkers zijn in het algemeen dus minder vaak ziek, maar de duur van het verzuim is juist met 8% gestegen tot 2,39%. Deze trend is ook te zien bij het verzuim in het tweede ziektejaar, dat is gestegen naar 1,24% en nog nooit eerder zo hoog is geweest. Hoewel het verzuim in alle leeftijdsgroepen is afgenomen, is er toch een toename van extra lang verzuim in alle leeftijdsklassen, behalve bij de jongste werknemers onder de 26 jaar.

 

Dalende trend in verzuim zichtbaar in alle branches

Het verzuimpercentage in de hele zorgsector is 7,75 procent. Dit betekent dat het met 7% is gedaald ten opzichte van vorig jaar. Zowel het verzuimpercentage als de meldingsfrequentie zijn in alle branches afgenomen, waarbij de ziekenhuizen de grootste daling laten zien.

Meer informatie?

Onderzoeksbureau Vernet publiceert elk kwartaal een rapport over het ziekteverzuim in de VVT-branche. Ben je benieuwd naar de volledige cijfers? Download dan de factsheet VVT Q4 2023 of lees de analyse van Vernet in de Branchemonitor VVT.

×Close search
Zoeken