skip to Main Content

Uitstroom uit zorg en welzijn toegenomen, maar sector groeit nog steeds

Arbeidsmarkt

Tussen het begin van 2022 en het eerste kwartaal van 2023 zijn er in de zorg- en welzijnssector 21.000 nieuwe werknemers bijgekomen. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS uit het onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn. Hoewel sinds medio 2021 het aantal mensen dat vertrekt harder stijgt dan de instroom, blijft het totale aantal werknemers in de sector stijgen. De meeste zorgprofessionals die weggingen, kozen voor werk in een andere sector.

Groeiende werknemersaantallen

In het eerste kwartaal van 2023 waren er in totaal meer dan 1,4 miljoen werknemers in de hele zorg- en welzijnssector, inclusief managers en ondersteunend personeel. De uitstroom van mensen uit de sector was in de laatste drie kwartalen van 2022 en het eerste kwartaal van 2023 op het hoogste punt sinds het begin van metingen in 2010. Maar, er waren meer nieuwkomers dan mensen die vertrokken, met een netto groei van 21.000 werknemers in die periode. Dit komt door 176.000 nieuwe werknemers en 155.000 zorgprofessionals die de sector verlieten.

Bron: CBS

Afnemende instroom

Hoewel het aantal nieuwe zorgprofessionals iets minder snel stijgt, is er sinds eind 2016 een gestage toename van werknemers in de sector zorg en welzijn. Terwijl er lange tijd een stabiel aantal vertrekkers was in vergelijking met het aantal nieuwkomers, is sinds het derde kwartaal van 2021 de uitstroom van werknemers sterk toegenomen. Tegelijkertijd stijgt het aantal nieuwkomers minder snel in de meeste kwartalen, of neemt zelfs af. Hierdoor groeit het totale aantal werknemers minder snel.

Meer uitstroom, vooral naar andere sectoren

Bij de laatste meting in het eerste kwartaal van 2023 waren er 155.000 werknemers vertrokken in vergelijking met het jaar ervoor. Dit is 36.000 meer dan in het tweede kwartaal van 2021. Na dat kwartaal is de uitstroom van werknemers uit zorg en welzijn blijven stijgen.

Vertrek naar een andere sector

In de cijfers gaat het alleen over werknemers die niet langer in de sector zorg en welzijn  werken. Mensen die binnen deze sector van baan veranderen zijn niet meegerekend. De meest voorkomende reden voor vertrek (70 procent) is een overstap naar andere sectoren Pensionering is een minder belangrijke reden,  met een toename van slechts enkele duizenden werknemers tussen halverwege 2021 en begin 2023. De overige uitstroom wordt veroorzaakt door werknemers die als zelfstandigen zijn gaan werken, binnen of buiten zorg en welzijn, of om andere redenen zijn gestopt met werken. Voor deze groepen zijn echter nog geen aparte cijfers beschikbaar voor het eerste kwartaal van 2023.

Bron: CBS
×Close search
Zoeken