skip to Main Content

Week van de RI&E 2021: precies wat je nodig hebt

Gezondenveiligwerken

Het Steunpunt RI&E organiseert onder het motto ‘precies wat je nodig hebt’ van 21 tot en met 25 juni voor de 7e keer de Week van de RI&E.

Het belang van een goede gezondheid van werknemers staat door de corona-crisis bij eenieder goed op het netvlies. De risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) is bij uitstek geschikt om gezondheids- en veiligheidsrisico’s in kaart te brengen en maatregelen te nemen.

Toekomstbestendige maatregelen voor een gezonde (thuis)werkplek

Het werk is voor veel bedrijven drastisch veranderd. Naast maatregelen om werknemers veilig naar het werk te laten komen, zijn er ook nieuwe vraagstukken als het gaat om de gezondheid van werknemers die thuiswerken. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat het thuiswerken een definitiever karakter lijkt te krijgen en virologen waarschuwen dat deze virusuitbraak niet de laatste zal zijn. Na een periode waarin adhoc oplossingen zijn gezocht, is het tijd om maatregelen te nemen die toekomstbestendig zijn. Corona is dan ook een verplicht onderdeel geworden in de RI&E en ook thuiswerken heeft aandacht nodig in de RI&E, indien dat van toepassing is.

Over de Week van de RI&E

De Week van de RI&E is een initiatief van het Steunpunt RI&E in samenwerking met de sociale partners om extra aandacht te vragen voor veilig en gezond werken. Tijdens de week worden in heel het land acties georganiseerd die aansporen aan de slag te gaan met de RI&E of de bestaande RI&E op te pakken, om veilig en gezond werken te integreren in het bedrijfsproces. De week wordt ondersteund door een campagne van het ministerie van SZW.

Bekijk het activiteitenoverzicht op www.weekvanderie.nl.

×Close search
Zoeken