skip to Main Content

279 umc-afdelingen doen mee aan zondagsdienst op 26 oktober

UMC

In alle umc’s wordt op dinsdag 26 oktober 2021 een zondagsdienst georganiseerd. In totaal doen 279 afdelingen mee. Wat gebeurt er precies op de actiedag en wat kunnen zorgprofessionals wel en niet doen? FBZ zet de belangrijkste informatie op een rij.

Wat gebeurt er op 26 oktober?

Op dinsdag 26 oktober wordt gewerkt alsof het zondag is. Dat betekent dat er geen geplande of electieve opnames zijn, met uitzondering van spoedopnames. Ook opnames op de IC, kraam/couveuse-afdeling en de afdelingen oncologie en hartbewaking gaan over het algemeen door. Zorgprofessionals draaien tijdens een zondagsdienst geen spreekuur, maar kunnen tijdens de actiedag bijvoorbeeld achterstallige administratieve of patiëntvriendelijke werkzaamheden uitvoeren. Daarnaast kunnen ze meedoen aan het actieprogramma in hun umc. Meer informatie is te vinden op het intranet. Om duidelijk te maken dat het 5 over 12 is, wordt op de actiedag in diverse umc’s (in de meeste om 12.05 uur) twee minuten geapplaudisseerd, als knipoog naar de waardering die zorgwerknemers tijdens de eerste coronagolf kregen.

Wie doen er mee?

Een zondagsdienst moet zorgvuldig worden voorbereid. In ieder umc is daarom een actiecomité ingericht dat de afgelopen weken een actiedraaiboek heeft gemaakt. In het draaiboek staat welke afdelingen meedoen en welke maatregelen zijn afgesproken om de patiëntveiligheid te garanderen. Het draaiboek is juridisch getoetst door de juristen van (o.a.) FBZ en besproken met de raad van bestuur van het betreffende umc. Werkt u in een umc en weet u niet of u kunt meedoen? Informeer dan bij uw lokale actiecomité of uw afdeling in het draaiboek is vermeld.

Waarom wordt deze zondagsdienst gehouden?

Na een zeer moeizaam onderhandelingstraject heeft de NFU in september een eindbod gedaan voor een nieuwe Cao UMC. Hierin staat dat umc-werknemers zoals artsen, schoonmakers, receptionisten en laboranten een structurele salarisverhoging van 1% krijgen; verpleegkundigen krijgen er 3,5% bij. FBZ, de cao-partij waarbij onze beroepsvereniging is aangesloten, vindt deze situatie onbegrijpelijk en zeer onwenselijk. Ja, FBZ vindt dat verpleegkundigen recht hebben op een beter salaris. Maar het oplossen van een arbeidsmarktprobleem van een specifieke groep zorgprofessionals mag niet ten koste gaan van de arbeidsvoorwaarden van de rest. Iedereen die in een umc werkt, heeft recht op een goede cao. Om duidelijk te maken dat loyaliteit en inzet moeten worden beloond heeft FBZ samen met FNV, LAD en CNV het initiatief genomen voor deze actiedag.

Tips voor zorgprofessionals die meedoen op 26 oktober

  • Om te zorgen dat de zondagsdienst patiëntvriendelijk verloopt, moet te allen tijde worden voorkomen dat patiënten tevergeefs naar het ziekenhuis komen voor een geplande behandeling. Plan dus geen afspraken of behandelingen op de dag van de zondagsdienst en verzet geplande afspraken. Dat laatste is overigens de verantwoordelijkheid van de werkgever.
  • Bent u op 26 oktober ingeroosterd en doet u mee aan de zondagsdienst? Dan moet u ook aanwezig zijn in het ziekenhuis tijdens de actiedag.
  • Vraag het actiedraaiboek bij uw actiecomité op en bespreek dit vooraf op uw afdeling zodat duidelijk is welke werkzaamheden niet worden gedaan, wat onder spoedzorg valt en hoe de afdeling voor spoedgevallen bereikbaar is.
  • Bedenk geen ‘spontane’ aanvullende activiteiten die niet in het actiedraaiboek staan vermeld; u loopt het risico dat die activiteit juridisch niet mag. Volg het actiedraaiboek.
  • Artsen en andere zorgprofessionals die onder supervisie werken moeten de acties goed afstemmen met hun supervisor. Zij zijn immers eindverantwoordelijk voor de patiëntenzorg.
  • Bent u actief op social media? Deel tijdens de actiedag foto’s uit uw umc onder de hashtag #goedecaoisgoedezorg. U kunt ook onze berichten liken of delen op Twitter of LinkedIn. Hoe meer berichten, likes en retweets, hoe groter de impact van de actiedag.

Meer weten?

Lees dan ook de FAQ.

×Close search
Zoeken