skip to Main Content

Aanpak zorgarbeidsmarkt moet van papier naar praktijk

Arbeidsmarkt

Alle adviezen van een variëteit aan partijen wijzen dezelfde richting op, maar hebben nog onvoldoende tot verandering aangezet om de arbeidsmarktproblemen in zorg en welzijn het hoofd te bieden. Het is daarom nu de uitdaging om de beoogde verandering van papier naar praktijk te brengen, aldus de Adviescommissie Werken in de Zorg in haar nieuwste advies aan het kabinet.  

Wat de commissie betreft zijn de drie lijnen van het actieprogramma Werken in de Zorg nog steeds leidend: meer kiezen voor de zorg, beter leren in de zorg en anders werken in de zorg. De instroom is er al in ruime mate, maar behoud van zorgmedewerkers is vooral de knop waaraan gedraaid moet worden. Daarvoor moet de kwaliteit en aantrekkelijkheid van het werk verbeterd worden. Dit is iets waar FBZ zich dagelijks voor inzet.

Volgens de adviescommissie hebben vooral stakeholders in de regio’s een essentiële rol bij het vlottrekken van de arbeidsmarkt. Zo moet een succesvolle aanpak primair in de individuele zorg- en onderwijsinstellingen gebeuren waarbij regionale samenwerking een succesvolle arbeidsmarktaanpak van individuele organisaties versnelt.

Activiteiten beroepsorganisaties kunnen regionale aanpak push geven

Omdat de aanpak van het arbeidsmarktprobleem primair het domein is van de zorginstellingen en zorgprofessionals gaat de commissie in op de vraag wat landelijke branche- en beroepsorganisaties kunnen doen om de regionale ‘ontkokerde’ arbeidsmarktaanpak te versterken.

Volgens de commissie zou het een enorme push geven als deze partijen de regionale aanpak voluit ondersteunen omdat de benadering van arbeidsmarktproblemen vanuit het belang van de eigen achterban maar beperkt aansluit bij de regionale arbeidsmarktaanpak, waar juist over de zorgbranches en verschillende beroepen heen wordt samengewerkt. De commissie ziet een kans voor indirecte beïnvloedingsmogelijkheden van deze partijen door het agenderen, vergroten van bewustzijn, ondersteunen van gezamenlijk leren en stimuleren tot gerichte actie.

Vakbond FBZ wil dit gezichtspunt verder uitdiepen met de aangesloten beroepsverenigingen van hoogopgeleide professionals.

Meer weten?

Bekijk de laatste adviezen van de adviescommissie:

  • Landelijke stakeholders en hoe verder met de arbeidsmarktaanpak in de zorg
  • Modern werkgeverschap
×Close search
Zoeken