skip to Main Content

Dit zijn de ingrediënten voor aantrekkelijke organisaties in jeugdhulp

Jeugdzorg

Wat maakt een jeugdhulporganisatie aantrekkelijk om voor te werken? Het centraal stellen van het belang van kinderen en jongeren staat op nummer 1. Het onderzoek ‘Ingrediënten voor aantrekkelijke organisaties in jeugdhulp’ komt voort uit het project ‘Aantrekkelijke organisatie’ van de Arbeidsmarkttafel Jeugd.

Aantrekkelijke organisaties zijn van onschatbare waarde voor de sector. Zij weten nieuwe medewerkers te trekken en te behouden en dragen zo bij aan een sterke arbeidsmarkt jeugd. Een sector die te maken heeft met een hoog verloop en verzuim. Hoe doen ze dat? De onderzoekers komen met een lijst van bijna veertig ingrediënten die passen bij een organisatie waar het fijn werken is. Gebaseerd op gesprekken met drie aantrekkelijke organisaties in jeugdhulp. Na een oproep op sociale media vulden meer dan driehonderd medewerkers en bestuurders in brede jeugdhulp de vragenlijst in en gaven zij aan wat zij de belangrijkste ingrediënten vinden.

Uitkomsten onderzoek

78 procent van de deelnemers noemt het belang van kinderen en jongeren centraal stellen als het belangrijkste ingrediënt. Op nummer twee staat met 63 procent de organisatie die medewerkers tijd geeft voor reflectie, het bespreken en ontwikkelen van ideeën. Als derde ingrediënt noemt 59 procent de waardering en erkenning van professionals. Daarna volgt met 57 procent een cultuur van vertrouwen binnen de organisatie. Aandacht voor werkplezier staat met 55 procent op nummer vijf.

Welbevinden van medewerkers

Een verdiepende analyse op eerder verzamelde data van het CBS ondersteunt deze uitkomsten. Hieruit blijkt dat het ervaren van steun van de leidinggevenden en de organisatie de belangrijkste factor is die de tevredenheid van de medewerkers met de organisatie positief beïnvloedt.
Uit het onderzoek blijkt ook dat steun van leidinggevenden en de organisatie meteen de belangrijkste voorspeller is voor het verminderen van de ervaren vermoeidheid van medewerkers. Daarnaast spelen werkinhoud, autonomie en arbeidsvoorwaarden een belangrijke rol in het welbevinden van medewerkers.

Onvoldoende aandacht

Medewerkers geven in het onderzoek ook aan voor welke ingrediënten in organisaties nog onvoldoende aandacht is. Ze noemen doorgroeimogelijkheden en voortdurend aandacht hebben voor het verminderen van regels, bureaucratie en administratieve druk. Ook wordt het ontzorgen van medewerker op het gebied van beroepsregistratie als een belangrijk aandachtspunt genoemd.

Meer weten?

• Rapport ‘Ingrediënten aantrekkelijke organisatie in jeugdhulp’
• Infographic ‘Aantrekkelijke organisatie, de ingrediënten’
Animatie Wat is Jeugdhulp. Alles in het werk?
• Meer weten over bouwen aan aantrekkelijke organisaties? Lees over de aanpak.

 

 

×Close search
Zoeken