skip to Main Content

Liever geen sociaal plan dan een slecht sociaal plan

sociaalplan

Met de meeste werkgevers van zorginstellingen lukt het in goed overleg tot een sociaal plan te komen, waarin de arbeidspositie van werknemers zo goed mogelijk is geregeld. Helaas lukt dat niet overal. Afgelopen weken hebben we onze achterban bij meerdere instellingen in het land (Radar, Cosis, Lunet Zorg en Espria) gewezen op hun rechtspositie, nu er geen sociaal plan op hen van toepassing is.

Dit zijn voor de bonden de belangrijkste punten voor een sociaal plan:

  • Werkgelegenheidsgarantie, met andere woorden: geen gedwongen ontslagen.
  • Iemand die boventallig is en herplaatst wordt in een functie met een lagere salarisschaal, moet zijn salaris behouden.
  • Het herplaatsingsbeleid moet objectief en transparant zijn.

Breekpunt

De mogelijkheid van gedwongen ontslag in een sociaal plan staat te ver af van onze principes. We zouden daarmee de werkgever een carte blanche geven om bij een toekomstige reorganisatie direct over te kunnen gaan tot gedwongen ontslag. Dat is zeer ongebruikelijk en lang niet altijd noodzakelijk. We zien dat het zelfs organisaties die stevig moeten afslanken lukt om dat zonder gedwongen ontslagen te doen. Dan is er intensief overleg met de vakbonden en vaak wordt een pakket aan maatregelen afgesproken waarbij behoud van werk centraal staat, zo mogelijk door middel van begeleiding naar ander werk.

Ook het herplaatsingsbeleid is soms een breekpunt. Dan wil de werkgever bijvoorbeeld uitsluitend nieuwe werknemers plaatsen op nieuwe ontstane functies. Hij gaat dan voorbij aan het feit dat er mogelijk geschikte kandidaten zijn binnen het huidige personeelsbestand die voorrang hebben.

Gezamenlijk belang 

Als een werkgever zich in een moeilijke positie bevindt, zijn we altijd bereid mee te denken over passende oplossingen. Wij kijken ook naar het belang van de werkgever om de organisatie gezond te houden. Dat is immers ook in het belang van de werknemers. Maar het is beter geen sociaal plan te sluiten als de werkgever niet bereid is over cruciale punten goede afspraken te maken.

Arbeidsrechtelijke vragen of juridische bijstand

Geen sociaal plan betekent niet dat werknemers geen rechten hebben. Werknemers kunnen altijd een beroep doen op wetgeving en de cao. Als een werkgever wil praten over wijzigingen in de arbeidsovereenkomst hoeft de werknemer deze niet zomaar te accepteren. Als deze situatie zich voordoet en leden hierover vragen hebben of behoefte hebben aan deskundig advies, dan staan FBZ en haar federatiepartners klaar voor leden met arbeidsrechtelijke vragen of kwesties.

×Close search
Zoeken