skip to Main Content

Voorbereiding nieuwe Cao Ziekenhuizen

Ziekenhuizen

In juli 2021 loopt de huidige Cao Ziekenhuizen af, in deze bijzondere tijd van een pandemie. Ondanks de coronabeperkingen starten we met de eerste voorbereidingen voor de nieuwe cao. Tot en met 12 februari kunnen leden bij hun vereniging melden welke inhoudelijke knelpunten zij ervaren in de huidige cao.

Het zal niet verrassen dat de corona-epidemie ook zijn weerslag heeft op de afspraken uit het akkoord van 2019. Zo zijn bijvoorbeeld door de  beperkingen nog niet alle afspraken/studies uit 2019 door de partijen uitgewerkt. Daarnaast hebben we te maken met negatieve financiële gevolgen van de COVID-19-crisis, zoals stijgende pensioenpremies en een dalende overheidsbijdrage voor arbeidskostenontwikkeling. Het ziet er daarom naar uit dat de onderhandelingen over een nieuwe cao allesbehalve makkelijk zullen zijn. Tegelijkertijd is het wel van belang dat het niet eindeloos duurt voordat er een nieuwe cao komt, want stilstand lijkt ons geen goed idee.

Kortlopende cao
Gezien deze uitgangspositie, een onzekere economische tijd, zet FBZ in op kortlopende cao’s met een looptijd van bijvoorbeeld één jaar, met voornamelijk een financiële paragraaf gericht op ten minste verbetering van de koopkracht. Langdurige onderhandelingen over grote innovatieve inhoudelijke cao-vernieuwingen zijn nu niet realistisch.

Andere aandachtspunten zijn de aanpak van de werkdruk en verbetering van de arbeidsomstandigheden, zodat er perspectief komt voor een aantrekkelijke sector, waarin werknemers medezeggenschap hebben en ervaren dat hun inzet en professionaliteit gewaardeerd wordt.

Achtergrondinformatie

Lees ons arbeidsvoorwaardenbeleid 2021, het nieuwsbericht hierover of bekijk de infographic.

×Close search
Zoeken