skip to Main Content

Wat doet FBZ voor zorgprofessionals bij Treant?

Ziekenhuizen

FBZ organiseert binnenkort samen met de andere werknemersorganisaties een bijeenkomst voor de medewerkers die werken in een van de drie ziekenhuislocaties van de Treant Zorggroep. Vandaag werd bekend dat Treant in deze locaties in totaal 500 banen gaat schrappen.

Treant maakte vandaag bekend dat de zorggroep in de rode cijfers dreigt te komen en dat daarom 500 van de 2.700 banen worden geschrapt in de ziekenhuislocaties Scheper, Refaja en Bethesda. Treant hoopt dat het aantal gedwongen ontslagen door natuurlijk verloop en het invoeren van een vrijwillige vertrekregeling binnen de perken blijft, maar hoe de personele reductie vorm moet krijgen, is nog niet bekend.

Sociaal plan

 

Binnen Treant geldt een sociaal plan, waarin de werkgever samen met werknemersorganisaties (waaronder FBZ) afspraken maakt over het opvangen van de personele gevolgen van bijvoorbeeld een sanering of reorganisatie. Het huidige sociaal plan kent geen gedwongen ontslag. Daarom gaat FBZ ervan uit dat alle medewerkers wiens baan op de tocht staat, zullen worden begeleid naar ander werk. Ze zal daar bij Treant ook expliciet op aandringen.
Samen met de andere werknemersorganisaties organiseert FBZ binnenkort een ledenbijeenkomst, onder andere om medewerkers meer te vertellen over hun rechten en plichten. Zorgprofessionals die lid zijn van een vereniging die is aangesloten bij FBZ, krijgen hiervoor zo snel mogelijk een uitnodiging. Leden van verenigingen die zijn aangesloten bij FBZ Rechtshulp, kunnen uiteraard ook voor individuele ondersteuning bij FBZ terecht.
×Close search
Zoeken