skip to Main Content

Aan de slag met veilig werken in de gehandicaptenzorg

Gehandicaptenzorg

Hoe jaag je de dialoog over veilig werken in de gehandicaptenzorg aan? Met dat vraagstuk zijn tal van instellingen aan de slag.

In de nieuwsbrief een aantal inspirerende voorbeelden.

  • Persoonlijk begeleidster bij Gemiva-SVG groep Nicolien Heijndijk werd gevraagd een coachingsopleiding te doen, om collega’s op te kunnen leiden als Aanjagers van de dialoog over veiligheid. “Gemiva-SVG heeft echt geïnvesteerd om de dialoog voort te zetten”
  • Bestuurder Jopie Nooren van Bartiméus draaide een dag met een team mee om de positieve effecten van de VeiligPlus-aanpak in de dagelijkse praktijk terug te zien. “Ik wil vooral luisteren, meedenken en aandacht geven”
  • Projectleider Marthijs Middelburg over hoe LeekerweideGroep eigen keuzes maakte bij de uitrol van de VeiligPlus-aanpak. “Wij kozen voor Aanjagers van buiten het team”

Meer weten?

Bekijk de nieuwsbrief Veilig-Plus van maart 2019.

×Close search
Zoeken