skip to Main Content

Gegevensuitwisseling in de zorg redt levens

Platform Zó werkt de zorg heeft een nieuw boek uitgebracht. In ‘Zo werkt gegevens delen in de zorg’ krijg je informatie over geneesmiddelengebruik, bloedgroep, allergieën en aandoeningen die cruciaal zijn om mensen goede zorg te kunnen verlenen. Zo zijn gezondheidsgegevens ook belangrijk voor wetenschappelijk onderzoek naar bijvoorbeeld nieuwe geneesmiddelen en behandelingen.

In het boek wordt uitgelegd zorgprofessionals dat zonder deze informatie hun werk niet goed kunnen doen, bijvoorbeeld in spoedgevallen. Het delen van betrouwbare gegevens is essentieel voor een goed functionerend zorgstelsel. Echter, gegevens delen is ook ingewikkeld. Met anderhalf miljoen zorgprofessionals en tienduizenden zorg- en welzijnsorganisaties is het een enorme opgave om een keuze te maken in welke gegevens je op zo’n veilig mogelijke manier vastlegt en welke niet. En ook: hoe zorg je dat iedereen bij zijn eigen gezondheidsgegevens kan?

Naast het boek is ook de ‘Gids Werken aan duurzame zorg’ en de ‘Mythenkaart over de zorg 2’ gepubliceerd. In de ‘Gids Werken aan duurzame zorg’ wordt op hoofdlijnen beschreven wat de impact van de zorg op het milieu is, als ook welke doelen en acties zorgpartijen zichzelf hebben gesteld om duurzamer te werken. In de ‘Mythekaart over de zorg 2’ krijg je antwoorden op veelgestelde vragen als ‘kent de zorg wel vrije marktwerking?’ en ‘klopt het dat Nederlanders meer aan zorg betalen dan burgers in onze buurlanden?’.

Samenwerking LAD en ‘Zó werkt de zorg’

FBZ-partner LAD is onderdeel van het Platform Zó werkt de zorg, een samenwerkingsverband van 20 organisaties met als doel om inzichtelijk te maken hoe ons zorgstelsel in elkaar zit. Het begon een aantal jaren geleden met het boek ‘Zó werkt de zorg in Nederland’, een boekwerk met veel infographics en cijfers met onder meer uitleg over welke wetten in de zorg gelden, wie de spelers zijn en waar het geld in de zorg naartoe gaat.

Meer informatie

Meer weten? Ga dan naar de website van het Platform Zó werkt de zorg.

×Close search
Zoeken