skip to Main Content

Akkoord voor nieuwe Cao Gehandicaptenzorg mooie opsteker voor de sector

Gehandicaptenzorg

Na een lange dag van intensieve onderhandelingen bereikten werknemersorganisaties FBZ, FNV, CNV en NU’91 uiteindelijk in de nacht van 17 op 18 september een onderhandelaarsakkoord voor een nieuwe cao met werkgeversorganisatie VGN. Dat is goed nieuws voor de 170.000 werknemers in deze sector. Er zijn tal van afspraken gemaakt die het aantrekkelijk maken om in de gehandicaptenzorg te blijven werken.

Onderhandelaar Maaike Langerak: “We zijn blij dat het in constructief overleg en zonder acties alsnog is gelukt tot een akkoord voor een nieuwe cao te komen. Behalve materiële afspraken hebben we afspraken gemaakt over het terugdringen van werkdruk. Bijvoorbeeld is expliciet opgenomen dat werknemers op een vrije dag het recht hebben onbereikbaar te zijn voor werk. Duurzaam inzetbaar blijven is immers in het belang van zowel de werknemers zelf als de continuïteit van de gehandicaptenzorg.”

Belangrijke resultaten

De nieuwe cao heeft een looptijd van 2,5 jaar, gaat met terugwerkende kracht in per 1 april 2019 en loopt tot 1 oktober 2021. De werknemers krijgen in 2020 een structurele loonsverhoging van 3,4% en in 2021 van 3,15%. Vanaf december 2019 wordt de eindejaarsuitkering verhoogd met 1,28%, waarmee het structureel een volledige dertiende maand wordt. Gedurende de looptijd van de cao volgt verder een serie eenmalige uitkeringen van ruim 4 procent.

Nieuw is verder dat werkgevers die van hun werknemers verwachten dat zij zich inschrijven in een kwaliteitsregister van een partner binnen de werknemersfederatie FBZ, de (her)registratiekosten vergoeden. Ook wordt expliciet in de cao opgenomen dat organisaties in hun scholingsplan ruimte moeten reserveren voor scholingskosten die voortvloeien uit (kwaliteits)registraties. Het onderhandelaarsakkoord bevat verder een pleidooi voor het vastleggen van de invloed van zorgprofessionals op het zorginhoudelijk beleid van een organisatie. Hiertoe worden de professioneel statuten van de beroepsverenigingen beschikbaar gesteld via de cao-app.

Leden spreken zich uit

Binnenkort stellen we onze leden die in deze sector werken in de gelegenheid hun stem uit te brengen over het onderhandelaarsakkoord. Alleen met voldoende instemming van de leden, zal FBZ het akkoord omzetten in een nieuwe cao.

Meer lezen?

Bekijk het onderhandelaarsakkoord.

×Close search
Zoeken