skip to Main Content

Meer subsidie voor versterken zeggenschap in zorgorganisaties

Medezeggenschap

In een nieuwe subsidieronde stelt het ministerie van VWS budget beschikbaar waarmee 120 organisaties tot 50.000 euro subsidie kunnen aanvragen voor projecten om de zeggenschap in hun instelling te versterken. Ditmaal kunnen ook professionals uit de jeugdzorg en sociaal werk aansluiten. 

Organisaties die werk willen maken van meer zeggenschap moeten een actieplan maken dat voldoet aan de subsidiecriteria. Als je organisatie subsidie ontvangt, dan betekent dat er volgend jaar ruimschoots tijd en ruimte is om met zeggenschap aan de slag te gaan. Het programmateam van het Actieplan Zeggenschap ondersteunt bij het maken van een sterk actieplan.

Meer info?

Kijk op de actiepagina voor het versterken van zeggenschap in de zorg

×Close search
Zoeken