skip to Main Content

Acties umc’s leiden tot doorbraak voor nieuwe cao

UMC

Nadat duizenden werknemers in de academische ziekenhuizen actievoerden voor betere arbeidsvoorwaarden, hebben vakbonden FBZ, LAD, FNV en CNV op 11 november 2021 een akkoord bereikt met werkgeversorganisatie NFU voor een nieuwe Cao UMC. Er komt structureel meer loon en er zijn afspraken gemaakt over het terugdringen van de werkdruk. We zijn als FBZ blij dat de NFU na twee actiedagen en onder de dreiging van een derde zondagsdienst eindelijk naar haar werknemers heeft geluisterd. Er ligt nu een akkoord met afspraken waar alle werknemers van de umc’s iets aan hebben.​

Het akkoord vervangt de cao die de NFU in september overeenkwam en waar de vier vakbonden niet in meegingen. Er zijn nu belangrijke verbeteringen toegezegd. Zo komt er een structurele loonsverhoging voor iedereen met een bodem van 75 euro. Ook gaat het minimumloon naar 14 euro. Met name de werknemers in lagere schalen profiteren daarvan. Ook zijn belangrijke afspraken gemaakt die de werkdruk moeten tegengaan. Zo krijgen werknemers een toeslag als roosters binnen 72 uur door de werkgever worden gewijzigd. Ook komt er meer rusttijd na een bereikbaarheidsdienst of na een nachtdienst, en een betere toelage voor onregelmatige diensten.

De afspraken op een rij:

 • De cao loopt van 1 januari 2022 tot 1 januari 2024.
 • Salarisontwikkeling
  Werknemers in schalen 1 t/m 10;

  • Ontvangen per 1 augustus 2021 2% salarisverhoging met een bodem van 75 euro bruto per maand;
  • Ontvangen per 1 augustus 2022 2% salarisverhoging met een bodem van 61 euro bruto per maand;

  Werknemers in schalen 7 t/m 10 in de functiefamilies Verzorging en Verpleging, Klinisch (mede)behandelen, Klinisch Ondersteunen en Analytisch Personeel;

  • Ontvangen per 1 augustus 2021 3,5% salarisverhoging.
  • Ontvangen per 1 januari 2022 3,5% salarisverhoging.

  Werknemers in schaal 11 en hoger

  • Ontvangen per 1 augustus 2021 1% salarisverhoging plus 1% met een maximum van 46 euro (het maximum van schaal 10)
  • Ontvangen per 1 augustus 2022 1% salarisverhoging plus 1% met een maximum van 46 euro (het maximum van schaal 10)

  Medio 2022 gaan cao-partijen onderhandelen over een salarisverhoging voor 2023 waarbij nu al is afgesproken dat ten minste de prijscompensatie wordt toegekend.

 • Werknemers krijgen een toeslag van 90 euro bij het ruilen van diensten als het rooster binnen 72 uur van tevoren op verzoek van de werkgever wordt gewijzigd. Daarnaast wordt de rusttijd na een bereikbaarheidsdienst uitgebreid van 6 naar 8 uur en bij een nachtdienst van 8 naar 14 uur.
 • Na de 3e maand van de zwangerschap tot aan de bevalling en gedurende de periode van borstvoeding/kolven tot zes maanden na de bevalling hoeven geen late en nachtdiensten te worden verricht.
 • De toelage voor onregelmatige diensten wordt verbeterd door verhoging van de berekeningsbasis.
 • De toelage voor bereikbaarheids- en aanwezigheidsdiensten wordt uitgebreid naar de hogere schalen.
 • De stagevergoeding geldt voortaan voor stagiaires van alle mbo-, hbo- en wo-opleidingen (met uitzondering van de coassistenten, die een eigen vergoeding hebben).
 • Het minimumloon wordt per 1 januari 2022 verhoogd naar 14 euro.
 • De kosten voor inschrijving in (kwaliteits)registers en de daarbij behorende opleidingskosten worden vergoed.
 • Er wordt een Regeling Vervroegde Uittreding (RVU) ingevoerd, waarbij nog te benoemen groepen werknemers de mogelijkheid krijgen om drie jaar vóór het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd met pensioen te gaan.
 • Iedere werknemer heeft het recht op het volgen van scholingsactiviteiten zodat zijn deskundigheid en interne flexibiliteit worden bevorderd en zijn kansen op de arbeidsmarkt worden vergroot.
 • Bij de inschaling van leerlingen en professionals in opleiding tellen relevante ervaringsjaren mee bij de inschaling.

Bekijk alle afspraken uit het akkoord.

Impact actietraject

De vier bonden zijn blij dat de druk die umc-werknemers de afgelopen maanden hebben uitgeoefend, eindelijk tot een doorbraak hebben geleid. ‘In dit akkoord gaat het niet langer om een incidentele salarisverhoging, maar om een structurele verbetering en dat was echt nodig’, zegt FNV-bestuurder Elise Merlijn.

Caroline van den Brekel, directeur van de Landelijke vereniging van Artsen in Dienstverband (LAD), vindt dat het akkoord recht doet aan alle werknemers, ‘waardoor niet langer tweespalt wordt gezaaid tussen werknemers onderling. Dat was voor ons een heel belangrijk punt.’

‘Gezien de financiële armslag die umc-werkgevers hebben, is een akkoord bereikt waar alle werknemers wat aan hebben’, vervolgt FBZ-onderhandelaar Brigitte Sprokholt, ‘ook als het gaat om maatregelen op het gebied van duurzame inzetbaarheid.’
Ook CNV is blij met de gemaakte afspraken. ‘Met dit akkoord hebben we het maximale bereikt van wat mogelijk is’, aldus CNV-onderhandelaar Aaldert Mellema.

De vier bonden gaan het akkoord de komende week voorleggen aan hun leden. Als zij instemmen is de geplande zondagsdienst op 25 november van de baan.

×Close search
Zoeken