skip to Main Content

Grote tegenstellingen bij derde ronde cao-overleg ziekenhuizen

Ziekenhuizen

Op 18 november vond opnieuw overleg plaats over een nieuwe cao voor de 200.000 ziekenhuiswerknemers tussen de werknemersorganisaties met de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ). We moeten echter constateren dat het overleg zowel op inhoud als beloning geen stappen vooruit heeft opgeleverd. Integendeel, de afstand tussen partijen lijkt onoverbrugbaar groot. Daarmee lijken acties onvermijdelijk.

Tijdens het overleg zijn werkdruk, diensten, en gezond en veilig werken besproken. In plaats van te zorgen voor aantrekkelijke en gezondere omstandigheden benadert de NVZ de ‘oplossingen’ voor het personeelstekort, de hoge werkdruk en het hoge ziekteverzuim vanuit precies het tegenovergestelde perspectief. De NVZ stelt als norm voor dat de huidige ziekenhuiswerknemers meer (40 uur) en langer gaan werken (diensten van 12 uur) onder het mom van ‘meer eigen regie’. Ook wil de NVZ de eerder overeengekomen hogere vergoeding voor bereikbaarheidsdiensten terugdraaien.

Verschillende inzichten
We vinden het een heel slecht idee het capaciteitsvraagstuk op deze wijze af te wentelen op de werknemers. Bovendien meent de NVZ dat de overheid zorgt voor compensatie van de inflatie en de hogere energieprijzen en dat inclusief de huur- en zorgtoeslag iedereen er in 2023 op vooruit zal gaan. De loonmutaties zullen wat de NVZ betreft zeer beperkt zijn.

Opmaat
De NVZ heeft toegezegd bij het volgende overleg op 22 december 2022 met een ‘integrale reactie’ op onze voorstellen te komen. Gezien het bovenstaande hebben we nog niet het vertrouwen dat dit leidt tot een dusdanig beter voorstel waarmee de werkgevers hun verantwoordelijkheid nemen om werknemers een passend arbeidsvoorwaardenpakket te bieden en te behouden voor de zorg. We moeten er als bonden serieus rekening mee houden dat vanaf 2023 acties noodzakelijk zullen zijn om een nieuwe cao af te dwingen. We hopen dat het niet nodig is, maar zien dat de werknemers in de ziekenhuizen zich al warmlopen.

×Close search
Zoeken