skip to Main Content

Sterke stijging verzuim jonge zorgwerknemers

ArbeidsmarktGezondenveiligwerken

Het verzuimpercentage van jonge werknemers (tot 26 jaar) in de zorgsector is in een jaar tijd sterk gestegen. Vernet meldt een stijging van 26%. De oorzaak is vooral kortlopend verzuim, hoewel ook het langer durend verzuim onder jongeren stijgt.

De opvallende stijging onder jongeren baart zorgen, ook omdat uit de cijfers blijkt dat het verzuim in de categorie 26-35 jaar eveneens sterk gestegen is. Als het verzuim onder jongeren zo snel stijgt, dan is dat volgens Vernet een heel belangrijk signaal voor de aanpak van het toch al grote arbeidsmarktvraagstuk van de zorgsector in de toekomst.

Omslag verzuimkosten ouderen versus jongeren

Ook in de verzuimkosten is nu een opvallende ontwikkeling te zien. Hoewel de groep werkende ouderen in de sector steeds groter wordt en zij in absolute zin het hoogste verzuimpercentage kent, neemt haar aandeel in de totale verzuimkosten af. Daarentegen groeit het aandeel van de jongeren in de verzuimkosten.

Meerdere oorzaken

Vernet meldt dat er mogelijk waarschijnlijk meerdere factoren ten grondslag liggen aan het stijgend verzuim. Behalve COVID-besmettingen, die het ziekteverzuim onder alle leeftijdscategorieën hebben opgestuwd, was sprake van grotere werkdruk als gevolg van structurele personeelstekorten en toenemende financiële stress door verlies aan koopkracht. Mogelijk speelt deze combinatie van factoren jonge werknemers relatief meer parten.

Kijk op www.vernet.nl voor meer informatie en analyses

×Close search
Zoeken