skip to Main Content

Wat zijn de registratiekosten voor beroepsgroepen in BIG- en kwaliteitsregisters?

registers

Behalve (her)registratie in het BIG-register hebben de leden van de bij FBZ aangesloten verenigingen vaak te maken met registratie in het (kwaliteits)register voor het beroep. Ingeschreven staan betekent dat een zorgprofessional voldoet aan de kwaliteitseisen van het beroep. Het register maakt dat ook transparant voor patiënten of cliënten.

Dit overzicht vermeldt de verschillende registers en vermeldt de kosten van registratie.

In de meeste cao’s is geregeld dat de initiële en herregistratie in het BIG-register wordt vergoed. In cao’s is soms ook vergoeding van bepaalde (kwaliteits)registers afgesproken. De registers die worden vergoed staan in de cao vermeld. In de betreffende cao staat ook hoe hoog deze vergoeding is.

×Close search
Zoeken