skip to Main Content

VVT: onderzoek naar min- en plusuren, werktijden en roosters

VVT

De cao-partijen (FBZ, FNV, CNV, NU’91, ActiZ en Zorgthuis.nl) starten in het kader van ‘De medewerker op één’ een onderzoek naar de min- en plusuren, werktijden en roosters. Het doel is hiermee de invloed van medewerkers op de werktijden en roosters te vergroten om de werkdruk te verlagen en het werkplezier te vergroten. Dit betreft met name de mogelijkheid om de arbeidsduur op kwartaalbasis te meten (en dus niet alleen meer op jaarbasis), en in relatie hiermee de min- en plusuren.

Arbeidsovereenkomst

Daarnaast is in de nieuwe cao opgenomen dat werkgevers en vakbonden de inzet van uitzendkrachten en zzp’ers willen ontmoedigen en daarom is de (beperkte) mogelijkheid geïntroduceerd om werkzaam te zijn op basis van een regie-arbeidsovereenkomst. De regie-arbeidsovereenkomst combineert de vrijheden van zelfstandige met de basiszekerheden van werken op basis van een ‘gewone’ arbeidsovereenkomst.

Doe mee

Cao-partijen hebben afgesproken onderzoek te doen naar de bekendheid, toepassing, effecten en waardering van deze bepalingen onder werkgevers en werknemers.
We willen daarom ook alle VVT-medewerkers oproepen mee te doen aan de vragenlijst.
De vragenlijst is in te vullen tot 21 juni. Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 5 tot 10 minuten.

De data worden door de bureaus bvhilst.nl/ModernWorkx strikt vertrouwelijk behandeld. De rapportage van de resultaten is zodanig dat individuele antwoorden nooit te herleiden zijn.

Vul de vragenlijst in.

Alvast veel dank voor je medewerking.

×Close search
Zoeken