skip to Main Content

Tekst nieuwe Cao Gehandicaptenzorg gepubliceerd

Gehandicaptenzorg

De tekst van de nieuwe Cao Gehandicaptenzorg 2021-2024 is definitief vastgesteld. In de nieuwe cao-tekst zijn de afspraken uit het onderhandelingsresultaat uitgewerkt, waaronder de salarisafspraken.

Op 18 maart 2022 bereikten werknemersorganisaties FBZ, FNV, CNV en NU’91 een onderhandelingsresultaat met werkgeversorganisatie VGN voor een nieuwe cao. Daarin werd afgesproken dat alle werknemers in mei 2022 een salarisverhoging krijgen van 2,2% en in mei 2023 krijgen ze er nog eens 3,2% bij. Daarnaast zijn de salarisschalen van de middengroepen 35 tot en met 50 structureel verbeterd en krijgen de hogere middengroepen (functiegroepen 55, 60 en 65) twee keer een eenmalige uitkering. Naast de salarisafspraken is in de nieuwe cao opgenomen dat zorgprofessionals inspraak krijgen op onderwerpen die hun werk raken. Verder staat duidelijker in de cao vermeld dat het scholingsplan (dat per organisatie wordt opgesteld) erin moet voorzien dat scholing die nodig is voor de functie-uitoefening (incl. scholing voor vereiste registraties) wordt vergoed door de werkgever.

Bekijk de nieuwe cao-tekst.

De app voor de Cao Gehandicaptenzorg wordt binnenkort ook geüpdatet met de actuele cao-afspraken.

×Close search
Zoeken