skip to Main Content

Tekst nieuwe Cao GGZ gepubliceerd

GGZ

De tekst van de nieuwe Cao GGZ 2019-2021 is als webversie beschikbaar. Hierin zijn alle afspraken uit het onderhandelaarsakkoord verwerkt. De cao bevat onder meer de nieuwe salaristabellen.

Op 6 juli werd een akkoord bereikt voor een nieuwe Cao GGZ, waarin onder meer een salarisverhoging van gemiddeld 3,3 procent per jaar is afgesproken. Daarnaast spraken de cao-partijen af dat er een onderzoek wordt gestart naar gezonde roosters en belastende diensten. De afgelopen maanden hebben de cao-partijen alle afspraken in een nieuwe cao-tekst verwerkt. De app voor de vernieuwde Cao GGZ is intussen ook herzien. In de app zijn alle afspraken uit de cao (zoals bijzondere toeslagen, het aantal vrije dagen, de werktijden, etc.) makkelijk op te zoeken. Daarnaast bevat de app handige rekentools, bijvoorbeeld voor het aantal te werken uren, het Levensfasebudget en de onregelmatigheidstoeslag.

×Close search
Zoeken