skip to Main Content

Teleurstellend loonbod Cao Ziekenhuizen

Ziekenhuizen

Voor de 200.000 werknemers in de ziekenhuizen is er nog geen zicht op koopkrachtverbetering. Na vier onderhandelingsronden biedt de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) maar 2% salarisverhoging per 1 november 2019. Dit terwijl de cao al op 31 maart afliep.

Datzelfde bod doen de werkgevers voor het jaar daarop. Dat betekent 4% over 24 maanden, waarbij de ingangsdatum van de loonsverhoging ver in de looptijd van de cao ligt. De eenmalige uitkering van € 1.000 die de NVZ daar tegenover stelt, maakt dit niet goed. Ondanks dat € 1.000 een groot bedrag lijkt, is het een spreekwoordelijk doekje voor het bloeden. Het is immers eenmalig, naar rato van het dienstverband en vergeet niet: het is een bruto bedrag.

Naast de salarisparagraaf zijn er ook nog verschillen van opvatting over een aantal inhoudelijke punten:

  • afspraken over diensten en overwerk
  • jaaruren-systematiek
  • generatiebeleid en duurzame inzetbaarheid
  • opleiden en ontwikkelen.

Namens alle medewerkers in de ziekenhuizen hebben wij onze teleurstelling uitgesproken. Waar blijft de waardering voor medewerkers? Dit loonbod betekent verlaging van de koopkracht. We blijven bij onze looneis en de overige voor werknemers belangrijke punten.

Op 21 mei praten cao-partijen verder. Dan zal moeten blijken of de werkgevers serieus willen praten over loonsverbetering. Na dit overleg informeren wij de achterban zo snel mogelijk over hoe verder, waarbij wij niets uitsluiten en geen middel zullen schuwen.

×Close search
Zoeken