skip to Main Content

PFZW: nieuwe zorgmedewerkers tevreden over baan

Arbeidsmarkt

Nieuwe medewerkers in zorg en welzijn hebben het na een half jaar goed naar hun zin. Dat blijkt uit onderzoek van Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW). Verwachtingen die deze medewerkers vooraf hadden over hun baan, blijken waar te zijn. Het contact met cliënten/patiënten en het werk zelf zorgen voor voldoening. Wel geeft een groep aan dat het inkomen hoger mag en de werkdruk lager.

PFZW en ledenorganisatie PGGM&Co voerden een onderzoek uit onder ruim 3.500 nieuwe medewerkers in de zorg. Het onderzoek was erop gericht te inventariseren wat nieuwe medewerkers aantrok om aan de slag te gaan in de zorg en om te weten hoe ze na een paar maanden tegen hun werk aankijken.

De arbeidskrapte in de zorgsector is groot en wordt de komende jaren alleen maar groter. Daarom is het belangrijk om de instromende medewerkers zoveel mogelijk te binden voor de langere termijn. De informatie uit dit onderzoek kan daarbij helpen.

Belangrijke conclusies uit het onderzoek

  • Het overgrote deel van de nieuwe medewerkers is sterk gemotiveerd om dit werk te doen. De belangrijkste redenen die worden genoemd, zijn de inhoud van het werk, het contact met cliënten en de voldoening om zinvol werk te leveren.
  • Vrijwel alle nieuwe medewerkers zijn tevreden over het werk bij de nieuwe werkgever. Gemiddeld geven zij hun werk een 8. In de helft van de gevallen bevalt het werk zelfs beter dan verwacht.
  • Het contact met collega’s en de werksfeer wordt als positief ervaren.
  • De overgrote meerderheid geeft aan goed in staat te zijn om het werk vol te houden en dat de werkgever er voldoende aan doet om dit mogelijk te maken.
  • Wanneer zorgmedewerkers minder tevreden zijn, heeft dit vooral te maken met organisatorische zaken: het inkomen, hoge werkdruk, de hoeveelheid administratie, te weinig uren en de organisatie.
  • Van de parttimers die het onderzoek hebben ingevuld, wil een derde meer uren werken. Een deel daarvan geeft aan dat het niet mogelijk is vanuit de werkgever, het rooster het niet toelaat en het vanuit de werkgever nooit is gevraagd. Voor werkgevers met een krappe bezetting en veel parttimers lijkt hier al winst te behalen door het gewoon te vragen en roosters iets aan te passen.
  • De meerderheid verwacht de komende vijf jaar of langer bij de huidige werkgever te blijven werken. Eén op de acht wil op korte termijn stoppen.
  • Onder het kleine aandeel dat aangeeft binnen twee jaar te stoppen bij de huidige werkgever, verwacht de meerderheid hierna wel hetzelfde werk te gaan doen en/of binnen de sector te blijven werken. Uitstroomredenen hebben te maken met de inhoud van het werk, het inkomen, doorgroeimogelijkheden en het management/de organisatie.

Lees meer op de website van PFZW.

×Close search
Zoeken