skip to Main Content

Wetswijziging voor werknemers bij overheidsinstelling

WNRA

Werknemers in een umc, universiteit, onderzoekinstelling, GGD, ministerie of andere overheidsinstelling, zijn in de meeste gevallen ambtenaar. Dit houdt in dat ze, toen ze in dienst traden, een brief hebben ontvangen van hun werkgever waarin ze eenzijdig zijn aangesteld (aanstellingsbesluit). Vanaf 1 januari 2020 gaat dit veranderen vanwege een nieuwe wet en krijgen ze, net als andere werknemers in de zorg, een arbeidsovereenkomst.

Wetswijziging

Werknemers die in de overheidssector werken (en daaronder vallen ook umc’s, universiteiten, onderzoekinstellingen en GGD’en) vallen nu onder het ambtenarenrecht en hebben meestal de status van ambtenaar. Dat betekent dat ze via een eenzijdig aanstellingsbesluit worden aangenomen en bij een arbeidsgeschil naar de bestuursrechter gaan. De Tweede Kamer heeft de wens om de positie van ambtenaren zoveel mogelijk gelijk te stellen met die van andere werknemers. Dat gaat gebeuren per 1 januari 2020, als de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) wordt ingevoerd.

Wat verandert er vanaf 1 januari 2020?

Werknemers komen straks meteen onder het arbeidsrecht te vallen. Dat betekent dat ze op basis van een arbeidsovereenkomst worden aangenomen, die werknemer en werkgever beide tekenen. Daarnaast is bij een arbeidsgeschil niet langer de bestuursrechter, maar de kantonrechter in beeld. Dit is vanaf 1 januari 2020 in principe ook aan de orde voor werknemers die al dienst zijn.

Wat gaat er de komende tijd gebeuren?

Bent u al in dienst, dan gebeurt de omzetting van een eenzijdig aanstellingsbesluit naar een tweezijdige arbeidsovereenkomst van rechtswege. In feite zou de werkgever daarvoor niets hoeven te doen. In ons overleg met werkgeversorganisaties hebben we alvast gepleit voor heldere en tijdige communicatie. Wij verwachten dat de werkgever u per brief op de hoogte stelt en dat u dus niet een nieuwe arbeidsovereenkomst hoeft te tekenen. Zodra hierover meer bekend is, zullen we dat uiteraard laten weten. Heeft u nu al vragen of opmerkingen? Werknemers van verenigingen die zich hebben aangesloten bij FBZ Rechtshulp kunnen bij ons terecht via 088 – 13 44 111 of rechtshulp@fbz.nl. Voor meer informatie kunt u ook kijken op https://www.wnra.nl/wat-verandert-er.

×Close search
Zoeken