skip to Main Content

Nog weinig schot in overleg nieuwe Cao GGZ

GGZ

Werknemersorganisaties zijn in het overleg van 20 juni met GGZ Nederland geen millimeter opgeschoten om tot een nieuwe Cao GGZ te komen. De voorstellen van de werkgeversorganisatie leiden alleen maar tot een verslechtering van het huidige arbeidsvoorwaardenpakket.

FBZ heeft, samen met de andere werknemersorganisaties, aangegeven te willen praten over een verbetering van de huidige cao-afspraken. We hebben benadrukt dat de sector behoefte heeft aan afspraken die leiden tot het verhogen van de instroom en het behoud van de huidige werknemers, en dat moet terugkomen in het totaalpakket. We willen een marktconforme salarisverhoging en concrete afspraken over duurzame inzetbaarheid en generatiebeleid. Daarnaast moet het ‘flex’-element in werkroosters worden teruggedrongen en moet er een duidelijke visie komen op het opleiden en ontwikkelen van werknemers.

Op 4 en 5 juli praten we verder met GGZ Nederland en verwachten dan meer concrete verbeteringsvoorstellen, die leiden tot een goede cao voor de 90.000 werknemers in ggz.

×Close search
Zoeken