skip to Main Content

Casus: Kun je sneller ontslagen worden door de nieuwe Wet arbeidsmarkt in balans?

CasusRechtshulp

Oefentherapeut Karin de Vree heeft een slecht functioneringsgesprek gehad. Ze heeft in diverse media iets gelezen over soepelere ontslagregels die in aantocht zijn en maakt zich zorgen. Ze belt met FBZ Rechtshulp om te horen hoe het precies zit.

Karin komt in gesprek met arbeidsjurist Marlies Welschen, die vertelt dat de berichten in de media gaan over de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab), die op 1 januari 2020 van kracht wordt. De wet heeft tot doel om de regels voor werknemers met een vast en een flexibel contract beter met elkaar in balans te brengen. “Het kabinet wil dat bereiken door vaste contracten ‘minder vast’ en tijdelijke contracten minder aantrekkelijk te maken voor werkgevers”, aldus Welschen.

Cumulatiegrond

Karin wil weten of haar slechte functioneringsgesprek straks sneller kan leiden tot ontslag. Marlies vertelt dat een werkgever nu een geldige ontslaggrond moet aanvoeren en deze ‘volledig’ moet kunnen onderbouwen als hij een werknemer via een ontbindingsprocedure bij de rechter of het scheidsgerecht gezondheidszorg wil ontslaan. “Nu moet een werkgever dus volledig voldoen aan één van de ontslaggronden, maar vanaf 1 januari 2020 wordt ontslag ook mogelijk als meerdere ontslaggronden samen voldoende aanleiding geven tot ontslag. In de Wab wordt dat de cumulatiegrond genoemd.” Marlies maakt Karin met een voorbeeld duidelijk wat dit betekent. “Als een werkgever nu iemand wil ontslaan vanwege disfunctioneren maar dit niet kan aantonen omdat hij geen compleet dossier heeft opgebouwd, is ontslag niet rechtsgeldig. Straks kan hij echter ook andere gronden aanvoeren, zoals een verstoorde arbeidsverhouding. In combinatie met elkaar kunnen die gronden vanaf 2020 alsnog aanleiding zijn voor ontslag.”

Andere wijzigingen

Los van de soepelere ontslagregels verandert er nog een aantal andere zaken door de Wab, zoals de berekening van de transitievergoeding (de vergoeding die werknemers krijgen bij ontslag): nu hebben werknemers pas recht op die vergoeding na twee jaar dienstverband; straks hebben ze daar al vanaf de eerste werkdag recht op. Marlies: “Dat is op zich een pluspunt, maar de keerzijde van de medaille is dat de transitievergoeding bij een dienstverband langer dan tien jaar wordt verlaagd. Nu bedraagt de vergoeding gedurende de eerste tien jaar dienstverband per contractjaar een derde van het bruto maandsalaris en na tien jaar de helft van het bruto maandsalaris; straks verdwijnt dat onderscheid en blijft het ook na tien jaar een derde.”
Een andere wijziging is het maximale aantal tijdelijke contracten dat een werkgever mag aanbieden. Nu zijn dat er maximaal drie over een periode van maximaal twee jaar. In 2020 wordt dat verruimd naar drie aansluitende contracten in drie jaar. Bij verlenging na drie contracten of na drie jaar ontstaat automatisch een vast dienstverband. Bij een onderbreking van zes maanden of langer geldt deze ‘ketenregeling’ opnieuw.  Tot slot gaan werkgevers vanaf 2020 een lagere WW-premie betalen voor werknemers met een vast contract dan voor werknemers met een tijdelijk contract. “Werknemers merken hier verder niets van. De WW-uitkering blijft dus hetzelfde”, aldus Marlies.
Terug naar de vraag van oefentherapeut Karin: in haar functioneringsgesprek heeft ze voor het eerst een slechte beoordeling gekregen en haar werkgever heeft haar alle ruimte geboden voor verbetering. Marlies stelt haar gerust: ontslag is nog lang niet aan de orde. “Een ontslag wordt vanaf volgend jaar relatief makkelijker, maar ook straks geldt dat een ontslag vooraf door de rechter getoetst moet worden..”

Tips van FBZ Rechtshulp

  • Als uw functioneren opnieuw ter discussie komt te staan, neem dan zo snel mogelijk contact met ons op. Wij weten alles over de huidige en nieuwe wettelijke regels en kunnen u adviseren wat u wel en niet kunt doen.
  • Naast de Wab weten kunnen we u ook adviseren over de gevolgen van andere nieuwe wetten, zoals de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) en de Wet invoering extra geboorteverlof (WIEG).

Lees meer over FBZ Rechtshulp.

×Close search
Zoeken