skip to Main Content

Casus: Mag een werkgever vakantieverlof intrekken?

CasusRechtshulp

Britt de Vrij* is Physician Assistant in een ziekenhuis. Na een jaar lang COVID-zorg te hebben verleend, is ze uitgeput en heeft ze twee weken vrij gevraagd om bij te komen. Haar verlofverzoek wordt echter, een maand na het indienen, afgewezen wegens roosterproblemen. Ze informeert bij FBZ Rechtshulp of dit zomaar mag.

Ze komt in contact met arbeidsjurist Marlies Welschen van FBZ Rechtshulp. Die legt uit: “Als werknemer moet je verlofwensen schriftelijk kenbaar maken, in een verlofsysteem bijvoorbeeld. Een werkgever heeft vervolgens twee weken de tijd om hierop te reageren. In principe mag een verlofaanvraag alleen worden geweigerd als er grote onoverkomelijke problemen ontstaan. Reageert een werkgever niet binnen twee weken, dan mag een werknemer ervan uitgaan dat er geen bezwaar is.” Juridisch gezien heeft de werkgever van Britt geen grond om het verlof zomaar af te wijzen. Marlies: “De werkgever heeft te laat op het verlofverzoek gereageerd. Mocht de werkgever van mening zijn dat er te grote problemen ontstaan, dan moet eventuele financiële schade die Britt lijdt gecompenseerd worden, denk aan de kosten van een vakantie of opvang voor de kinderen.” Volgens Britt is er echter niet eens een roosterprobleem en zijn er voldoende collega’s om haar afwezigheid op te vangen.

Recupereren

Ondanks het feit dat er juridische redenen zijn waarom Britt verlof moet kunnen opnemen adviseert Marlies haar om aan haar leidinggevende uit te leggen waarom ze dit verlof nodig heeft. “Vakantieverlof is er voor werknemers om te recupereren, om dus weer op krachten te komen. Als je zo uitgeput raakt dat je langdurig thuis komt te zitten dan is je werkgever verder van huis.” Britt volgt het advies van Marlies op en heeft een goed gesprek met haar leidinggevende. Die heeft nog niet eerder opgemerkt dat Britt zo uitgeput was. “Het is goed dat dit gesprek heeft plaatsgevonden. Mijn leidinggevende heeft mijn verlof alsnog goedgekeurd en kijkt zelfs nog samen met mij naar manieren om mij iets te ontlasten zodat de druk niet opnieuw zo oploopt.”

Heeft u arbeidsrechtelijke vragen?

FBZ en haar partners staan klaar voor leden met arbeidsrechtelijke vragen. Tal van verenigingen bieden de individuele ledenservice van FBZ Rechtshulp aan. Kijk voor meer info op www.fbz.nl/rechtshulp.

* Namen van cliënten zijn fictief i.v.m. de privacy van de cliënt.

×Close search
Zoeken