skip to Main Content

Cao Kraamzorg: hoe kunnen we onze eisen kracht bij zetten?

Kraamzorg

De onderhandelingen voor een nieuwe Cao Kraamzorg zijn weer hervat. Helaas liggen de inzet van FBZ en de werkgevers ver uit elkaar.

Werkgeversorganisatie Bo Geboortezorg presenteerde werknemersorganisaties een zeer slecht voorstel dat ver ligt van onze cao-inzet. Bovendien is hun voorstel lager dan recentelijk afgesloten vergelijkbare zorgakkoorden. Het voorstel van de werkgevers zal er alleen maar toe leiden , dat de uitstroom van kraamverzorgster hoog blijft en de instroom laag. FBZ wil Bo Geboortezorg graag laten zien dat het menens is! Daarom zijn we op zoek naar ideeën van jullie om onze eisen kracht bij kunnen zetten.

De verschillen tussen het voorstel van Bo Geboortezorg en de inzet van FBZ zijn groot.

Wat biedt Bo Geboortezorg:

  • Een cao met een looptijd van 1 jaar.
  • 2,75% loonsverhoging per 1 januari 2020.
  • De kilometervergoeding voor iedereen naar 0,19 cent. Het geld dat daardoor vrij komt wordt geïnvesteerd in een hogere wachtvergoeding.
  • De oude wachtgeldregeling afschaffen en een protocol voor leerlingen opnemen in de cao.

Wat wil FBZ:

  • Een koopkrachtstijging voor medewerkers van 4%.
  • Reistijd is werktijd.
  • Verhoging van de wachtdienstvergoeding.
  • Een seinlijn voor meldingen van het niet naleven van de cao. FBZ wil dat deze klachten worden onderzocht door een onafhankelijke commissie.

Heeft u een idee over hoe we onze eisen kracht bij kunnen zetten? Denk hierbij aan het starten van een petitie, het voeren van ludieke acties of een stiptheidsacties. Stuur dan een e-mail bureau@fbz.nl.

×Close search
Zoeken