skip to Main Content

FBZ: bonus moet gelden voor álle zorgmedewerkers

FBZ vindt dat de bonus voor zorgpersoneel moet gelden voor álle zorgmedewerkers die zich tijdens de COVID-19 crisis inzetten. “We begrijpen dat de focus op verpleegkundigen en verzorgenden ligt, maar verzoeken de minister met klem om andere groepen die een…

Lees verder

Cao GGZ algemeen verbindend verklaard

De Cao GGZ 2019-2020 is algemeen verbindend verklaard door de minister van SZW. Dat betekent dat de cao-afspraken nu van toepassing zijn op alle werknemers in de ggz die onder de werkingssfeer van de cao vallen. De Cao GGZ loopt…

Lees verder

Toename personeelskosten leidt tot hogere zorgkosten

Door de groeiende tekorten op de arbeidsmarkt worden zorgorganisaties gedwongen meer flexibel personeel in te huren. De totale kosten voor de vier grote zorgbranches (ziekenhuizen, vvt, ggz en gehandicaptenzorg)  liepen in 2018 op tot 63,5 miljard euro. Dat is ruim 9…

Lees verder

Grote maatschappelijke steun voor manifest Lijm de Zorg

Het manifest Lijm de Zorg is een initiatief van patiënten en hulpverleners om de ggz en de jeugdzorg te verbeteren. Het krijgt steun van beroepsverenigingen, patiëntenverenigingen, vakbonden (waaronder FBZ) en van politieke partijen. Personeelstekorten, wachtlijsten en gebrek aan passende zorg…

Lees verder

OR-lid? Agendeer de werkdruk in uw ggz-instelling

Hoe kunnen werknemers en werkgevers samen de werkdruk aanpakken? Dat is kort gezegd de insteek van InBalans, een methode waarbij werkgever en werknemer met elkaar in dialoog gaan. In de ggz mogen tien instellingen tegen een gereduceerd tarief met deze…

Lees verder

Tekst nieuwe Cao GGZ gepubliceerd

De tekst van de nieuwe Cao GGZ 2019-2021 is als webversie beschikbaar. Hierin zijn alle afspraken uit het onderhandelaarsakkoord verwerkt. De cao bevat onder meer de nieuwe salaristabellen. Op 6 juli werd een akkoord bereikt voor een nieuwe Cao GGZ,…

Lees verder

Nieuwe Cao GGZ een feit

Een ruime meerderheid van de leden van FBZ-verenigingen heeft ingestemd met het onderhandelaarsakkoord voor een nieuwe Cao GGZ. Ook de leden van de andere cao-partijen hebben ingestemd, waardoor de nieuwe cao een feit is. Het salaris stijgt tussen 1 juni 2019 en 1 december 2021 met gemiddeld 3,3% per jaar en er komt een onderzoek naar gezonde roosters.
Lees verder
×Close search
Zoeken