skip to Main Content

Meer zeggenschap voor zorgverleners

Dinsdag 1 november is de Eerste Kamer akkoord gegaan met het initiatiefwetsvoorstel van Tielen (VVD) en Ellemeet (GroenLinks) dat zorgprofessionals meer wettelijke mogelijkheden biedt voor inspraak in het beleid van zorginstellingen. Wat houdt de wetswijziging in? De wet wijzigt artikel…

Lees verder

Ziekenhuiswerkgevers mogen niet afwijken van de cao

FNV, FBZ en CNV hebben in een gezamenlijke brief hun OR-leden bij de ziekenhuizen erop geattendeerd dat hun werkgever met de ondernemingsraad (OR) geen afspraken mag maken over een generatieregeling die afwijken van de afspraken in de Cao Ziekenhuizen 2021-2023.…

Lees verder

Geld en aandacht voor zeggenschap

De hernieuwde governancecode voor de zorg en meer geld voor professionele zeggenschap betekenen een belangrijke stap vooruit om zorgprofessionals te betrekken bij het beleid van hun instelling.    Bij de behandeling van de begroting van VWS in de Tweede Kamer…

Lees verder
×Close search
Zoeken