skip to Main Content

Bonden willen snel komen tot nieuwe Cao UMC

In een gezamenlijk opinie-artikel dat op 19 mei in het AD verscheen, vragen de vijf vakbonden van de Cao UMC-tafel (FBZ, FNV, NU’91, LAD en CNV) de NFU verantwoordelijkheid te nemen en snel tot een nieuwe cao te komen. In…

Lees verder

Jaarverslag 2020 is beschikbaar

In het jaarverslag van vakbond FBZ leest u over de activiteiten en resultaten in 2020, waarin het meer dan ooit tevoren alle hens aan dek was om te zorgen dat zorgprofessionals gezond en veilig hun werk konden doen. Door de…

Lees verder

NFU legt verantwoordelijkheid bij nieuw kabinet

De NFU ziet geen financiële ruimte voor een structurele salarisverhoging voor medewerkers in umc’s. De werkgeversorganisatie wil het SER-advies ‘Werken in de zorg’ en de komst van een nieuw kabinet eerst afwachten voordat ze verder wil praten over een nieuwe…

Lees verder

Nog geen nieuwe Cao UMC

De vijf werknemersorganisaties (FBZ, FNV, LAD, CNV en NU’91) hebben op 23 februari weer om tafel gezeten met de NFU over een nieuwe Cao UMC. De NFU had eerder een integraal bod geformuleerd, waarin ze voor een aantal onderwerpen uiteen…

Lees verder

Update vierde onderhandelingsronde Cao UMC

De werknemersorganisaties (FBZ, FNV, CNV, LAD en NU’91) en de NFU hebben op 29 januari de vierde overlegronde gehad over een nieuwe Cao UMC. De NFU heeft de wensen van de vijf werknemersorganisaties in ogenschouw genomen en wil nu begin…

Lees verder

Derde overleg Cao UMC leidt niet tot perspectief

De vakbonden hebben op vrijdag 15 januari samen met de NFU een nieuwe poging ondernomen om te komen tot een verbetering van arbeidsvoorwaarden voor medewerkers in umc's. De voorstellen van de verschillende vakbonden om in deze ‘bijzondere’ tijd tot een…

Lees verder

FBZ zet in 2021 in op kortlopende cao’s

In 2021 moeten alle grote zorg-cao’s vernieuwd worden, maar de onderhandelingen gaan allesbehalve makkelijk worden vanwege de gevolgen van corona voor de economie en de zorg. FBZ pleit in het Arbeidsvoorwaardenbeleid voor 2021 daarom voor kortdurende cao’s, gericht op in…

Lees verder

Update onderhandelingen Cao UMC

Op 11 december vond het tweede overleg plaats voor een nieuwe Cao UMC. In dit overleg is voortgeborduurd op de eerste sessie en hebben cao-partijen van wie de inzetten nog niet waren besproken, hun inzetten nader toegelicht. Op 15 januari…

Lees verder

Minister maakt geen extra geld vrij voor zorgpersoneel 

Ondanks herhaaldelijk aandringen van zowel werkgevers als zorgvakbonden is minister Van Ark van Medische Zorg niet van plan extra geld vrij te maken voor een structurele verbetering van de arbeidsvoorwaarden van zorgmedewerkers. Dat was haar boodschap tijdens een overleg met…

Lees verder
×Close search
Zoeken