skip to Main Content

Regeling zware beroepen van kracht in umc’s

Sinds 1 november 2022 is in umc’s de Regeling zware beroepen van kracht. Wie onder de definitie van de regeling valt, kan maximaal drie jaar voor de AOW-leeftijd stoppen met werken. In het Pensioenakkoord van juni 2019 werd vastgelegd dat…

Lees verder

Tekst Cao UMC 2022-2023 gepubliceerd

De afgelopen maanden hebben de cao-partijen gewerkt aan de tekst voor de nieuwe Cao UMC. De tekst is intussen gereed. In de nieuwe cao-tekst zijn de afspraken uit het akkoord van 12 november 2021 verwerkt, waaronder de salarisparagraaf, de scholingsafspraken…

Lees verder

FBZ stemt in met Cao UMC 2022-2023

De afgelopen weken konden leden van FBZ-verenigingen hun stem uitbrengen over het onderhandelingsresultaat dat op 12 november 2021 werd bereikt voor een nieuwe Cao UMC. Alle verenigingen hebben laten weten in te stemmen met het bereikte resultaat. FBZ heeft op…

Lees verder

Acties umc’s leiden tot doorbraak voor nieuwe cao

Nadat duizenden werknemers in de academische ziekenhuizen actievoerden voor betere arbeidsvoorwaarden, hebben vakbonden FBZ, LAD, FNV en CNV op 11 november 2021 een akkoord bereikt met werkgeversorganisatie NFU voor een nieuwe Cao UMC. Er komt structureel meer loon en er…

Lees verder
×Close search
Zoeken