skip to Main Content

FBZ-achterban stemt in met nieuwe Cao UMC

Een ruime meerderheid van de achterban van FBZ heeft ingestemd met het onderhandelingsresultaat voor de nieuwe Cao UMC. De cao gaat met terugwerkende kracht in per 1 januari 2024. Umc-werknemers krijgen in 2024 en 2025 een salarisverhoging van 7% (afgetopt…

Lees verder

Onderhandelingsresultaat nieuwe Cao UMC

Na tien intensieve overlegrondes hebben de vakbonden, waaronder FBZ, op donderdagavond 15 februari 2024 een onderhandelingsresultaat bereikt met de NFU over een nieuwe Cao UMC. Er zijn salarisverhogingen afgesproken voor 2024 en 2025 en in alle umc’s wordt een generatieregeling…

Lees verder

Forse stappen gezet in overleg Cao UMC

Vakbonden FNV, FBZ, LAD en CNV hebben op 18 januari samen met de NFU stappen gezet om te komen tot een nieuwe Cao UMC. Wij vinden het belangrijk dat er een resultaat komt waarbij alle 80.000 umc-werknemers er qua arbeidsvoorwaarden…

Lees verder

Vakbonden doen eigen voorstel voor nieuwe Cao UMC

Vakbonden FNV, FBZ, CNV en LAD hebben op 7 december 2023 een gezamenlijk voorstel gepresenteerd als alternatief op het integrale bod van de NFU van 17 november. Uitgangspunt van de vakbonden is te komen tot een evenwichtig onderhandelingsresultaat voor alle…

Lees verder

Onderhandelingen voor betere Cao UMC blijven uitdagend

In de derde overlegronde voor een nieuwe Cao UMC bleef het zicht op verbeterde arbeidsvoorwaarden beperkt. Gezien de hoge werkdruk en inspanningen die dagelijks van zorgprofessionals worden gevraagd, heeft FBZ nogmaals benadrukt dat betere arbeidsvoorwaarden essentieel zijn in de nieuwe…

Lees verder

Overleg nieuwe Cao UMC gestart

Op 4 oktober zijn de onderhandelingen gestart voor een nieuwe Cao UMC. FBZ zet onder andere in op een tastbare koopkrachtverbetering voor elke werknemer, concrete afspraken over de invloed van zorgprofessionals en een betere Toelage bij onregelmatige diensten (TOD). De…

Lees verder
×Close search
Zoeken