skip to Main Content

Tekst Cao UMC 2022-2023 gepubliceerd

De afgelopen maanden hebben de cao-partijen gewerkt aan de tekst voor de nieuwe Cao UMC. De tekst is intussen gereed. In de nieuwe cao-tekst zijn de afspraken uit het akkoord van 12 november 2021 verwerkt, waaronder de salarisparagraaf, de scholingsafspraken…

Lees verder

FBZ stemt in met Cao UMC 2022-2023

De afgelopen weken konden leden van FBZ-verenigingen hun stem uitbrengen over het onderhandelingsresultaat dat op 12 november 2021 werd bereikt voor een nieuwe Cao UMC. Alle verenigingen hebben laten weten in te stemmen met het bereikte resultaat. FBZ heeft op…

Lees verder

Acties umc’s leiden tot doorbraak voor nieuwe cao

Nadat duizenden werknemers in de academische ziekenhuizen actievoerden voor betere arbeidsvoorwaarden, hebben vakbonden FBZ, LAD, FNV en CNV op 11 november 2021 een akkoord bereikt met werkgeversorganisatie NFU voor een nieuwe Cao UMC. Er komt structureel meer loon en er…

Lees verder

Duizenden umc-werknemers doen mee aan zondagsdienst

Op dinsdag 26 oktober 2021 is in alle umc’s massaal geapplaudisseerd voor meer waardering in een nieuwe Cao UMC. Niet eerder in de geschiedenis deden zoveel umc-werknemers – van artsen tot verpleegkundigen en van physician assistants tot schoonmakers – samen…

Lees verder

FBZ wijst eindbod NFU af

De FBZ-achterban heeft de afgelopen twee weken kunnen stemmen over het eindbod van de NFU voor een nieuwe Cao UMC. Conclusie: de meerderheid van de leden stemt tegen het eindbod. De belangrijkste reden hiervoor is dat het oplossen van knelpunten…

Lees verder
×Close search
Zoeken