skip to Main Content

Update onderhandelingen Cao UMC

Op 11 december vond het tweede overleg plaats voor een nieuwe Cao UMC. In dit overleg is voortgeborduurd op de eerste sessie en hebben cao-partijen van wie de inzetten nog niet waren besproken, hun inzetten nader toegelicht. Op 15 januari…

Lees verder

Minister maakt geen extra geld vrij voor zorgpersoneel 

Ondanks herhaaldelijk aandringen van zowel werkgevers als zorgvakbonden is minister Van Ark van Medische Zorg niet van plan extra geld vrij te maken voor een structurele verbetering van de arbeidsvoorwaarden van zorgmedewerkers. Dat was haar boodschap tijdens een overleg met…

Lees verder

Onderhandelingstraject nieuwe Cao UMC gestart

Op 27 november vond het eerste overleg plaats over een nieuwe Cao UMC. De NFU (namens werkgevers) en de vier werknemersorganisaties (AC/FBZ, FNV, CMHF en CNV) hebben hun wensen voor de nieuwe cao toegelicht. De huidige Cao UMC loopt eind…

Lees verder

FBZ: bonus moet gelden voor álle zorgmedewerkers

FBZ vindt dat de bonus voor zorgpersoneel moet gelden voor álle zorgmedewerkers die zich tijdens de COVID-19 crisis inzetten. “We begrijpen dat de focus op verpleegkundigen en verzorgenden ligt, maar verzoeken de minister met klem om andere groepen die een…

Lees verder

Actuele ontwikkelingen voor umc-medewerkers

De cao-partijen voor de Cao UMC hebben een landelijke afspraak gemaakt over de compensatie van zogenoemde verschoven uren. Daarnaast is de tekst van de cao aangepast aan de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) en zijn filmpjes gemaakt over de gevolgen…

Lees verder

Generatieregeling UMCG

In het UMCG is met twee werknemersorganisaties (FNV en CNV) een akkoord bereikt over een generatieregeling. AC/FBZ en CMHF hebben hun handtekening niet gezet, omdat de regeling op een aantal punten niet past binnen het LOAZ Kader Generatiebeleid dat de…

Lees verder
×Close search
Zoeken