skip to Main Content

Onderhandelaarsakkoord nieuwe Cao GGZ

Vakbonden FNV Zorg & Welzijn, FBZ en CNV Zorg & Welzijn hebben op maandagavond 20 december een onderhandelaarsakkoord bereikt met de Nederlandse ggz voor de ruim 100.000 werknemers in de geestelijke gezondheidszorg. Naast verhoging van de salarissen en toeslagen, die…

Lees verder

Akkoord nieuwe Cao Arbo Unie voor 2022

FBZ, FNV en CNV hebben op 17 december een onderhandelaarsakkoord bereikt met Arbo Unie voor een nieuwe Cao Arbo Unie. Werknemers krijgen onder meer een salarisverhoging van 2,5% in 2022 (met een bodem van 75 euro) en een thuiswerkvergoeding van…

Lees verder

FBZ stemt in met Cao UMC 2022-2023

De afgelopen weken konden leden van FBZ-verenigingen hun stem uitbrengen over het onderhandelingsresultaat dat op 12 november 2021 werd bereikt voor een nieuwe Cao UMC. Alle verenigingen hebben laten weten in te stemmen met het bereikte resultaat. FBZ heeft op…

Lees verder

Onderhandelingen Cao GGZ gestart

De onderhandelingen voor een nieuwe Cao GGZ zijn op 18 november gestart. De cao-partijen, waaronder FBZ, hebben hun inzet toegelicht. Het overleg verliep constructief. Eind november en in december praten de cao-partijen verder. De huidige cao loopt op 1 december…

Lees verder

FBZ tegen verplichte vaccinatie

FBZ vindt niet dat de COVID-19 vaccinatie moet worden verplicht voor zorgmedewerkers. “We zijn groot voorstander van vaccineren, maar het moet voor iedereen een eigen keuze blijven”, aldus FBZ-voorzitter Maarten Faas. In België moeten zorgmedewerkers zich voor 1 april 2022…

Lees verder

Acties umc’s leiden tot doorbraak voor nieuwe cao

Nadat duizenden werknemers in de academische ziekenhuizen actievoerden voor betere arbeidsvoorwaarden, hebben vakbonden FBZ, LAD, FNV en CNV op 11 november 2021 een akkoord bereikt met werkgeversorganisatie NFU voor een nieuwe Cao UMC. Er komt structureel meer loon en er…

Lees verder

Onderhandelingen Cao GGZ op 18 november van start

Op 18 november starten de onderhandelingen voor een nieuwe Cao GGZ. FBZ zet onder andere in op koopkrachtverbetering, een hogere compensatie voor diensten, het terugdringen van de werkdruk en een onderzoek naar de knelpunten bij scholingsverzoeken. Omdat de huidige cao…

Lees verder

FAQ actietraject Cao Jeugdzorg

Op 26 oktober liepen de onderhandelingen voor de Cao Jeugdzorg vast. Met een ultimatumbrief aan Jeugdzorg Nederland hebben de vakbonden op 3 november samen een uiterste poging ondernomen tot overeenstemming te komen over een nieuwe cao. In het ultimatum hebben…

Lees verder
×Close search
Zoeken