skip to Main Content

Adempauze voor onderhandelingen Cao Kraamzorg

De cao onderhandelingen voor een nieuwe Cao Kraamzorg verlopen moeizaam. Tijdens de laatste onderhandelingsronde zijn de eerdere voorstellen van BO Geboortezorg nogmaals besproken. FBZ heeft wederom aangegeven dat er niet aan de reiskosten getornd kan en mag worden. Omdat het…

Lees verder

Uitstel onderhandelingen Cao Kraamzorg

Op 30 oktober jl. kwamen cao-partijen (werkgeversorganisatie Bo Geboortezorg en vakbonden FBZ, FNV, CNV en NU’91) bijeen om te praten over de nieuwe Cao Kraamzorg voor de 10.000 werknemers in deze sector. Omdat eerst meer duidelijk moet worden over de…

Lees verder

Alle werkgevers moeten nu Cao Kraamzorg toepassen

Vanaf 15 februari moeten alle werkgevers de cao toepassen. Dat komt omdat de minister van SZW de Cao Kraamzorg 2018-2019 algemeen verbindend (AVV) heeft verklaard. Daarmee vallen alle werknemers in de sector nu onder de cao. Cao-partijen willen graag concurrentie…

Lees verder

Onderhandelaarsakkoord Cao Kraamzorg

De vier werknemersorganisaties (FBZ, CNV Zorg & Welzijn, FNV Zorg & Welzijn en NU’91) die betrokken zijn bij de Cao Kraamzorg hebben op 20 juli een onderhandelaarsakkoord bereikt met werkgeversorganisatie Bo Geboortezorg. Werknemers krijgen een loonsverhoging van in totaal 5,75%…

Lees verder
×Close search
Zoeken